lördag, mars 14, 2009

Påssatt

Pratar vi urologen på Sahlgrenska, eller en instruktion för nyligen stomiopererade?

Nänä.... självbetjäning Konsum, Landala it is....
Reblog this post [with Zemanta]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine