onsdag, april 19, 2006

Plågsamma minnen...och sex

Detta är denna bloggs 200:e post. Konstigt nog kommer jag att avsluta mitt interaktiva stegprogram här.

Har du kommit så här långt behöver du inte denna guide längre - du behöver en sponsor (mentor, en som gått före, en handledare). Bloggen kommer att leva vidare men återta sitt gamla namn. Bloggposterna ligger dock kvar och kan användas januari- till april dag för dag för den som så önskar.

Vi avslutar med vår inventering med plågsamma minne och sex.Granskning av vuxenlivets plågsamma minnen.

Plågsamma saker som jag gjort mot eller förorsakat någon annan person på det fysiska, psykiska, andliga eller känslomässiga planet.
Samma saker fast de drabbat mig.
Beskriv så nogrannt som möjligt ovanstående händelser och speciellt de KÄNSLOR som föranleddes av detta.
Har någon anhörig avlidit? (Beskriv så nogrannt som möjligt de känslor du fick i anledning av detta.)
Hur uppfattar jag mitt andliga liv?
Hurdana vänner och relationer har jag?

Granskning av vuxenlivets sexualliv.
På vilket sätt har jag tillfredställt mina sexuella behov?
Vilka plågsamma minnen har jag från detta område?
Känner jag skuld eller obehag när det gäller sexualitet?
På vilket sätt i så fall?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine