onsdag, april 05, 2006

Förstå syftena med fjärde steget

I förberedelsen att arbeta med det fjärde steget bör jag förstå syftet med det.

Med en bättre förståelse ökar motivationen för att genomföra det ärligt och grundligt.

Tre viktiga syften;

  • Att uppnå en djupare självkännedom - som kan leda tilll att man accepterar och t o m älskar sig själv (förutsätter att man går vidare i de 12 stegen)

  • Att se sanningen om sitt beteende i vitögat

  • Att upptäcka sina beteendemönster så att man blir beredd att lägga dem i händerna på sin Högre Makt och be om varaktiga förändringar

Just den sistnämda punkten tar sikte på beteendmönster kring tre grundläggande mänskliga behov som eller drifter som påverkar vår lycka

1. Den sexuella driften - relationer som påverkar vår manlighet eller kvinnlighet i sexlivet

2. Den materiella och känslomässiga tryggheten - behovet av att ha tillräckligt med pengar och den känslomässiga trygghet som en egen plats i livet ger

3. Den sociala driften - eller behovet av gemenskap.

Dessa tre grundläggande instinkter skulle göra oss lyckliga om de bara var rimliga; om vi var nöjda med ett måttligt sexliv, om vi bara försökte tjäna måttligt med pengar och bara försökte att vara en männsika bland alla andra. Men när vi placerar oss själva i livets centrum börjar vi bete oss förvrängt i fråga om dessa drifter.

Dessa drifter och tillhörande beteende - de är de vi skall rannsaka under kommande månad.

Vi börjar imorgon och vi börjar grundligt - våra barndomsår....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine