torsdag, april 06, 2006

Det svåraste i mitt liv.

Vi börjar idag arbetet med vår självrannsakan. Dessa frågor kräver sin tid... vi fortsätter om ett par dagar, närmare bestämt söndag.

Skriv den svåraste saken först.

Gå igenom ditt liv och fundera över vad som får dig att känna dig allra mest skuldmedveten.Vad har lett till detta? Vad hände? Vad blev följden? Vilka känslor väcktes hos dig? Fundera vidare bakåt i ditt liv, så långt du kan minnas. Skriv din ”Life story” så att du försöker så uppriktigt och nogrannt som möjligt ta hänsyn till alla dina dåliga gärningar och deras verkliga natur. För att underlätta denna svåra uppgift, har följande frågeformulär utarbetats. Du bör besvara frågorna så ärligt som möjligt.

Mina tidigaste minnen (3-6 år)

Hur var mina föräldrar?
Hur var mitt hemliv?
Hur var jag som barn? Beskriv dig själv!
Mina tidigaste plågsamma minnen?
Vad har jag för andra minnen från dessa år?
Vad har jag för andra minnen av problem i min tidigaste barndom?
Det andliga livet under mina barndomsår?
Vilka sexuella experiment eller erfarenheter har jag från dessa år?
Masturbation?
Har någon skadat mig sexuellt under min barndom?

Fortättningen kommer att handla om skolåldern 7-12 år

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine