måndag, februari 13, 2006

Vi kan inte tänka oss friska


Till den intellektuellt självtillräckliga mannen eller kvinnan kan många i 12-stegsprogrammet säga: "Ja, vi var som ni - alltför klyftiga för vårt eget bästa... I hemlighet tyckte vi att vi stod högt över andra människor tack vare vårt intellekt".
(DE TOLV STEGEN/DE TOLV TRADITIONERNA,sid 10.)
Inte ens den mest briljanta hjärna utgör något skydd mot beroendesjukdomar. Jag kan inte tänka mig till ett odestruktivt levnadssätt. Jag försöker komma ihåg att intelligens är en ynnest som jag kan utnyttja, en glädjekälla - ungefär som att ha anlag för att dansa, rita eller snickra. Den gåvan innebär inte att jag är bättre än någon annan och den är inte något särskilt bra verktyg i mitt tillfrisknande. Det är nämligen en kraft större än min egen som kan återge mig förståndet, inte en hög intelligenskvot eller akademiska betyg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine