söndag, februari 26, 2006

Om tilltro....

När vi kom in i12-stegsprogrammet kom vi att tro på en kraft starkare än vi själva. Vi kom att tro på en högre makt som vi kan vända oss till och be om hjälp. Varje morgon har vi en stilla stund. Vi ber om kraft att forma ett nytt liv utan destruktiva beteenden tjugofyra timmar framåt. Och varje kväll känner vi tacksamhet för attdenn kraft hjälpt oss att leva på detta sätt under dagen.
Att begrunda.
Jag behöver be om tro, som en törstande människa ber om vatten i öknen. Vet jag vad det innebär att känna sig säker på att min högre makt aldrig ska svika mig? Är jag lika säker på det som att jag fortfarande andas? Jag behöver be dagligen och mycket ihärdigt för att min andlighet skall växa. Det fattas ingenting i mitt liv, eftersom allt vad jag verkligen behöver redan är mitt, fast jag saknar tro nog att förstå det. Jag är som ett rikemansbarn som sitter där klädd i trasor, fast allt som jag kan önska mig finns runt omkring mig i överflöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine