fredag, februari 03, 2006

Vad är andlighet?

Vad menas med "andlighet"?

Är det ett uttryck som bara syftar på Gud, eller kanske religion, eller har det en bredare innebörd? Många människor har blivit avskräckta, när de får reda på att tolvstegsprogrammet är ett andligt program. De har undrat "måste jag bli religiös för att bli bra"?

I De Tolv Stegen som ingår i AA:s program förekommer ordet "andlighet" tillsammans med ordet "uppvaknande". Det är det som sker när vi har arbetat oss igenom alla stegen. Vi kommer att ha gått igenom ett andligt uppvaknande. Om det sätt, på vilket vi handskas med vårt problem, är av andlig karaktär, så måste det ursprungliga problemet, som nämns i Steg Ett, också ha en andlig aspekt. Första steget: "Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt problem och att vi inte längre kunde hantera våra liv."

Trots att detta, vid första anblicken, inte verkar vara ett uttalande om något andligt problem, så är det det. För att vi skall kunna se detta klart måste vi börja utveckla en fungerande definition av andlighet.

Ett sätt att definiera det är att bestämma vilka områden i livet som har med andlighet att göra:

Andlighet har att göra med kvaliteten på vår relation till det eller den som är viktigast i våra liv. Denna enkla definition kan hjälpa oss att förstå varför andlighet är en aspekt i varje människas liv.

Fundera över följande resonemang: Alla har vi saker och människor som är viktiga för oss. Eftersom vi har dessa viktiga relationer, måste det finnas någonting i våra liv som är "mest viktigt". Vare sig detta "någonting" är saker eller en person eller en grupp människor, så måste det finnas någon-ting som får denna "topprioritering" i våra liv. Det eller den som är "viktigast" är lika med det som vår andlighet koncentrerar sig på i första hand.

Vi skulle kunna säga att Andlighet är en del av vad det innebär att vara människa. Precis som vi alla har en fysisk och en känslomässig aspekt har vi också en andlig aspekt. Att erkänna att vi är människor med en andlig aspekt kommer att öppna dörrarna till upptäckten av hur just denna del av våra liv påverkar oss. Vi tar fel om vi tror att vi inte har en andlig aspekt, bara för att vi inte tror på någon Högre Makt. Tron på en högre makt är bara en av många tänkbara andliga centra och effekter i våra liv, om vi vågar utforska denna del av vår karaktär.

Eftersom andligheten har att göra med vad eller vem som är viktiga för oss, så står den i nära samband med värderingar, prioriteringar, mål och intressen. Det har att göra med vad som står i centrum av våra liv. Vi tillbringar mycket av vår tid och vår energi med att tänka på och sätta saker i samband med vårt andliga centrum.
På grund av att andlighet har att göra med relationer, så står den i nära samband med sådana saker som kärlek, tillit och förpliktelse. Ett andligt begrepp kan vara vad som helst som gör våra relationer till andra mer eller mindre kärleksfulla eller omtänksamma.

Som vi tidigare konstaterat så finns det många tänkbara andliga centra. Alkohol eller andra berusningsmedel kan vara centrum för vår andlighet. När alkoholen är centrum så har vi en logisk grund för att beskriva alkoholen som ett andligt tillstånd. Alkoholen kan beskrivas som ett nedbrytande uttryck av andlighet. Följaktigen kan vi på ett sätt beskriva alkoholistens problem genom att säga att "alkoholen har blivit alltför viktig". Alltför mycket tid och energi går åt till att dricka. Förhållandet har blivit en börda av enormt nedbrytande slag. Denna nedbrytande kvalitet växer och medan den växer sliter den alkoholisten i stycken.
Alkoholism beskrivs som ett progressivt tillstånd. För att använda definitionen av andlighet så innebär detta att alkoholen växer i betydelse allteftersom tillståndet utvecklas och denna utveckling får många återverkningar. Vår definition av andlighet innebär att när något börjar ökar i betydelse så måste andra saker nödvändigtvis tappa fotfästet och inta en tillbakadragen hållning. När alkoholen blir mer och mer viktig, blir det så att familjen t ex på grund av denna nya och mäktiga relation blir försummad. Familjen är just en av många relationer som påverkas av alkoholens växande betydelse.


Ordet andlighet är nära besläktat med ordet "anda". "Anda" i denna bemärkelse är ungefär detsamma som när vi tänker på t.ex. laganda i en fotbollsmatch. En grupp spelare och åskådare kan vara mycket angelägna om att vinna en match. Hejarklacksledarna kanske "peppar upp" en skara anhängare och leder hejarklackar för att få igång mera entusiasm och gnista. Den andliga koncentrationen är starkt inriktad på att vinna matchen. Inom andra områden av andlighet finner vi att "anda" och entusiasm är exakta spegelbilder över var en person har sitt andliga centrum. De saker i livet som får våra ögon att stråla och sätta våra känslor i svallning är nära förbundna med andlighet. De är förknippade med det som är vårt livs "passioner". Vi kommer att upptäcka att våra hjärtan i hög grad är inneslutna i livets andliga områden.

Vi fortsätter att utveckla begreppet imorgon - kom tillbaka - det fungerar

1 kommentar:

  1. andliget finns det lika många definitioner som det finns människor, men en objektiv förklaring ges det oxå..... ande andlighet kommer från Latin spiritus "breath" och Buddhismen talar om det för 2500 år sedan, Vipassana meditation, att fokusera på andningen och göra sig medveten, så för mig handlar det om medvetenhet. http://www.se.dhamma.org/ här kan man kolla om är intresserad av steg 11....

    SvaraRadera

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine