torsdag, februari 02, 2006

Religion eller Andlighet?

Vi tar en titt på andlighet contra religion. Det råder inte lite förvirring när det gäller förhållandet mellan andlighet och religion. För att göra saken värre kan man använda dessa ord utan egentlig åtskillnad och ibland mena samma sak. Någon har sagt "Religion är för dem som inte vill till helvetet...andlighet är för dem som vart där...men inte vill tillbaks" Det kanske inte är så enkelt - även om jag gillar den drastiska klarsynen i uttalandet

Hellre än att försöka definiera vad som är religiöst contra vad som är andligt får vi komma ihåg vår definition av andlighet. När vi säger "andlighet har att göra med kvaliteten på vårt förhållande till det som är det viktigaste i våra liv", utesluter vi inte någonting eller någon som har religionen som andligt centrum.

Det är t ex mycket möjligt att som det viktigaste i vårt liv ha ett förhållande till Gud som i en religiös tradition. Vår definition av andlighet behöver inte nödvändigtvis omfatta eller utesluta det som vi i tankarna förknippar med religion. Ett exempel kanske hjälper till att klargöra skillnaden mellan att vara "religiös" och att ha sitt andliga centrum på något annat.

Tänk dig att en yngling, l5 år gammal, mot sin vilja går på konfirmationsundervisning i sin församling därför att hans föräldrar har krävt att han skall göra det. Han missbrukar både alkohol och marijuana. På rasten går han ut ifrån kyrkan för att droga sig. Vad skulle du säga nu säga att hans andliga centrum är för ögonblicket? Antagligen är det hans droger mer än innehållet i den religiösa undervisningen.

Tag ett annat exempel. Tänk dig att en ung yrkeskvinna är mycket gudfruktig i sitt förhållande till sin församling. Hon går regelbundet på högmässor, deltar i den kyrkliga syföreningen och ber sin bön varje dag. Hon har många goda vänner genom kyrkan med vilka hon diskuterar många aspekter i sitt liv. Antag att denna kvinna också befinner sig i ett tidigt stadium av alkoholism och att hon super i hemlighet när hon är hemma. Vad kan vi säga om hennes andlighet? Detta exempel ar inte lika klart som det första. Vi kanske misstänker att denna kvinna är minst sagt andligt splittrad. Vi skulle också kunna förutsäga att hon kommer att dras mer och mer mot alkoholen som sitt andliga centrum, allt eftersom hennes alkoholism framskrider.

När någon utåt sett är religiös men har sitt andliga centrum någon annanstans brukar man säga att det handlar om hyckleri. Vad en person säger att han/hon tror, och vad som avslöjas genom hans/hennes beteende beträffande det han/hon tror på, går inte ihop. Där finns en brist på integritet. Det som lämnar en sådan avsmak i folks munnar när det gäller kyrkans orginasiation är ofta just det uppenbara hyckleriet hos en del församlingsmedlemmar.

Vad vi reagerar så starkt mot är bristen på en konsekvent andlighet. Andlighet är ett inbjudande ord när man förstår vad som menas med det. Det inbjuder oss att upptäcka vår värld av värden och saker som vi tror på. Att bestämma var vi har vårt andliga centrum och hur detta har hjälpt oss att tillfredsställa våra behov, kan leda till att vi bryter den nedbrytande andliga relationen och söker nya relationer där vi kan finna verklig helhet och läkning.

Medan vi ändrar vårt centrum måste vi utveckla en annan livsstil, därför att det som är viktigt för oss har ändrats. Kanske kan människor och intressen, som brukade vara viktiga för oss förändras till det bättre därför att vi bryter den nedgörande relationen med alkoholen. Förnyad andlighet kommer att leda till återvunnen mental hälsa.

Dessutom kommer en förnyad andlighet att ändra grundstommen till vår tillvaro eftersom den ger oss utgångspunkt för alla våra beslut och våra relationer. När den har att göra med kvaliteten på vår relation till vad och vem som är viktigast för oss, intar andligheten sin plats tillsammans med de fysiska och de känslomässiga aspekterna i ett tillfriskningsprogram som en nödvändig grund att bygga upp en ny livsstil på.

De följande dagarna kommer vi att se närmare på andlighet och det här med att "återfå sitt förstånd"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine