tisdag, januari 31, 2006

Avslut steg 1

Idag avrundar vi första steget med en koll på;

Definitioner och mekanismer kring beroende

En person som är beroende av alkohol eller andra droger har både fysiska och psykiska bindningar till drogen.Om man blir så bunden till att använda en drog (t ex alkohol), att man fortsätter användningen, trots att detta har negativa följder både kroppsligt, mentalt existentiellt och socialt, har man blivit beroende av drogen. Det har därvid ingen avgörande betydelse vilken mängd man använder.Detta förlopp kan ske smygande, under relativt lång tid (t ex med alkohol), eller inom en mer begränsad tidsperiod (t ex med crack).I det följande läggs huvudvikten vid alkoholberoende, eftersom det är det mest omfattande drogproblemet i vårt land (liksom i den övriga västvärlden). Beskrivningen av mekanismerna och förloppen har dock i huvudsak giltighet även för andra droger, och till gruppen droger måste man också hänföra vissa av läkare legalt förskrivna medel ( t ex valium) som kan skapa en minst lika svår beroendesituation som någon av de icke-legala drogerna, t ex heroin.

När det gäller de övriga drogerna kan den sociala miljön vara avgörande för uppkomsten av ett beroende:
det kan höra till gängse ton att regelbundet ta drogen (i arbetsgruppen, i gänget)
närmiljön kan provocera till drogintaget ("En riktig karl tar sig en sup")
det ordinarie arbetet kan underlätta regelbundet intag (firmarepresentation för kundkontakter)
rituella vanor som utvecklas till ovanor (snapsen till maten vid varje måltid, drink varje dag efter arbetet för att "varva ned")
rubbade dagliga tidsmönster (arbetslöshet, skilsmässa)

Fysiska beroendesignaler

Man brukar tala om fyra tydliga tecken på beroende:
1. kontrollförlust (man kan inte styra längd eller mängd av drogintaget)
2. oförmåga att helt avstå från drogen
3. toleransökning (det behövs mer av drogen för att få samma upplevelseeffekter som tidigare)4. behov av återställare (när drogen går ur kroppen får man abstinens).

Imorgon kliver vi in i steg 2 -

Kom tillbaka - det fungerar

måndag, januari 30, 2006

En ny frihet....

Frihet är för mig både frihet från och frihet att. Den första frihet jag kan glädja mig åt är friheten från beroendet och dess mentala besatthet det för med sig. Vilken lättnad!

Sedan börjar jag uppleva en frihet från rädsla - rädsla för människor, för ekonomisk otrygghet, för att anförtro mig åt någon, för att misslyckas, för att bli försmådd.

Sedan börjar jag åtnjuta frihet att -frihet att välja att vara nykter, låta bli att spela eller arbeta tvångsmässigt i dag, frihet att vara mig själv, frihet att uttrycka min åsikt, frihet att uppleva sinnesfrid, att älska och bli älskad och frihet att växa andligen.

Men hur kan jag uppnå dessa friheter? 12-stegsprogrammet säger klart att innan jag är halvvägs igenom arbetet att gottgöra andra, kommer jag att börja känna en "ny" frihet. Inte den gamla friheten att hänsynslöst göra vad som föll mig in utan en ny frihet, som låter löftena i mitt liv gå i uppfyllelse.

söndag, januari 29, 2006

1:stegs reflektion

GLÄDJEN I ATT DELA MED SIG.

Livet kommer att få en ny mening. Att se hur människor tillfrisknar, att se dem hjälpa andra, att se ensamhet försvinna, att se en grupp växa upp, att ha en massa vänner - detta är en erfarenhet du inte får gå miste om. Vi vet att du inte vill missa den. Att ofta ha kontakt med nykomlingarna och de andra är höjdpunkter i vårt liv.
(AA:s stora bok, sid 83.)

Var och en som upptäcker 12-stegsprogrammet, som jag delar med mig åt, har möjlighet att uppleva samma lättnad som så många har funnit i denna gemenskap. Att veta det fyller mig med glädje och tacksamhet. Jag känner på mig att allt det som beskrivs i programmet kommer att ske med dem, om de griper tillfället och tar till sig programmet helt och hållet.

fredag, januari 27, 2006

Ny länk.

Genom att läsa GP idag - så fann jag en blogg som beskriver tillfrisknandeprocessen i alkoholism. Just nu finns dagbok från de 180 första dagarna d v s första halvåret.

Har lagt in en länk här till höger

Ett smakprov: http://iettgammaltfylloshuvud.blogg.se/allmnt.html

Kom tillbaka - det fungerar

torsdag, januari 26, 2006

Sammanfattning av 1:a steget

Vi närmar oss slutet av januari... dags för en sammanfattning - gå gärna tillbaka och jobba med frågeställningarna från månadens mitt.

När du genomfört första steget så har du;

1. Erkännt att dina destruktiva beteenden har orsakat stora problem i ditt liv

2. Erkännt att du är maktlös när det gäller att kontrollera ditt beteende, alkoholbruk eller spelande etc.

3. Erkännt att du förlorat kontrollen över ditt liv som en konsekvens av ditt destruktiva beteende

4. Erkännt att du omöjligtvis kan hantera ditt liv å ett kontrollerat sätt så länge du fortsätter att odla dina destruktiva beteenden

onsdag, januari 25, 2006

Om andlighet..en försmak av februari

Idag gör jag en lista över det jag upplever som skillnader i att leva med andliga värden jämfört med ickeandligt/materiellt. Tänkvärt för mig...(favorit i repris...från dec 2005)

Ickeandligt / Andlighet

Värden = Saker / Människor

Mål = Skaffa saker / Relationer

Bra liv = Pengar / Vänner

Vägen till ett bra liv = Att få / Att ge

Egenvärde = Det jag gör / Den jag är

Att vara människa = Att vara perfekt / Innebär begränsningar

Framgång = Det jag äger / Att ha tillit

tisdag, januari 24, 2006

Idag - om konsekvenser av alkoholism

Svårt att umgås naturligt nykter

Svårt att få djupare kontakt med familj och vänner

Känna sig som en främling i sitt eget hem

Isolering

Våldsamheter och utbrott mot familjen

Går bara på fester där det finns alkohol

Byta ut "äkta vänner"mot "suparkompisar"

Låter tillgång på alkohol avgöra fritidsaktivitet


Känslomässigt/mentalt

Skuld och skamkänslor
Paranoia - förföljesemani, litar inte på någon
Tankefixering vid och till alkohol
Omedveten och medveten planering för nya tillfällen att dricka
Överdriven aggresivitet och/eller ångest
Fobier
Känslokyla, likgiltighet
Självcentrering
Brist på verklighetskontakt
Fyllsentimentalitet
Förlust av förmåga att fantisera och drömma

Ekonomiskt

Allt från total ruin till "jag kunde nog ha använt mina pengar bättre"


Att gång på gång bryta mot sina personliga värderingar(det egna samvetet)

Oärlighet
Fysiskt och psykiskt våld
Stöld
Otrohet
Att förlora valmöjligheten och friheten I livet, alkoholen bestämmer och styr

Fysiskt

Blackouts - minnesluckor
Påverkan på lever och bukspottskörtel, gulsot, diabetes
EP-Anfall, delirium tremens
Magkatarr/magsår
Hjärtfel, "nervöst hjärta"
Darrhänthet, skakningar, sömnrubbningar
Nedsatt allmänkondition
Försämrad personlig hygien, tandhygien

Lagliga

Rattonykterhet (OBS! Man behöver inte ha "åkt fast")
Slagsmål, skadegörelse, sexuellt övervåld
Checkövertrassering/stöld/förskingring
Smuggling/hembränning

Arbetet

Sänkt prestationsförmåga
Minskat förtroende från arbetskamrater och överordnade
Inte hållit arbetstider
Missade chanser I karriären/utbildningen
Omplacering/avskedande
"Skulle ha valt ett annat yrke om inte...."

Sexuellt

Minskad sexualdrift/intresse
Överdrivet stark sexualdrift I berusat tillstånd
Blivit avvisad p g a fylla eller bakfylla
Impotens/frigiditet
Använt sex som ett sätt att bli accepterad
Känt sig utnytjad
Utnyttjat andra

Kom ihåg att en konsekvens kan ha anknytning till missbruket även om den uppträder när du inte har någon alkohol i kroppen.

Det kanske viktigaste;

En missbrukare som inte arbetat med sig själv har kvar sitt alkoholrelaterade beteende även om han/hon periodvis tekninskt sätt är alkoholfria.

måndag, januari 23, 2006

Kul med ett nytt liv?

HAR JAG ROLIGT ÄNNU ?
Vi är inte en samling tråkmånsar. Om nykomlingar inte kan se lycka och glädje i våra nya liv, vill de inte ha det. Vi insisterar absolut på att njuta av livet. Vi försöker inte cyniskt beklaga oss över tillståndet på jorden, inte heller bär vi världens bördor på våra axlar. (AA:s stora bok sid 133)

När mitt inre är i ordning, blir de olika delarna av mitt liv mer hanterligt. Befriad från skuld och skam som insvepte mina år av destruktivitet är jag nu fri att inta min rätta plats i världen. Men detta tillstånd kräver underhållsarbete. Jag bör stanna upp och fråga mig: Har jag roligt ännu ? Om det känns svårt eller smärtsamt att besvara den frågan, kanske jag tar mig själv på för stort allvar. Kanske jag har svårt att medge att jag har avvikit från min vana att arbeta med 12-stegsprogrammet för att hålla mitt inre i ordning. Jag tror att den smärta jag känner är min Högre makts sätt att väcka min uppmärksamhet, att locka mig att rannsaka mitt eget uppträdande. Den måttliga tid och ansträngning som det kräver att arbeta med programmet - till exempel en självrannsakan just nu eller nödvändiga gottgörelser - lönar sig mer än väl.

fredag, januari 13, 2006

...då jag inte längre har förmågan att hantera mitt liv

Mitt liv är en mångsidig och brokig helhet. Jag har rannsakat mina beteenden som jag inte längre har kontroll över och dess påverkan på mig, min omgivning och mina handlingar.

Nu ska jag se på detta lite djupare. Jag skall rannsaka hela mitt liv.

Finns det någonting i mitt liv (utöver berendebeteendet) som inte är bra?
Har jag varit självisk?
Har jag försökt att ändra på människor och omständigheter efter min vilja?
Har jag hårdnackat försökt kontrollera andra människor och trott mig ha kontrollen över situationer som jag orsakat i samband med mitt beroendebeteende?

Nu skriver jag ned exempel på hur jag försökt kontrollera mina känslor och handlingar samt konsekvenserna av detta för mig och andra.

Dessutom tänker jag på hur detta har påverkar mitt sätt att odla mitt beroende.

Exempel på känslor som jag försökt ändra med hjälp av de beteenden som är skadliga för mig:
Hur har jag försökt hålla masken och undvikit att visa mitt beroendebeteende?Hur har jag försökt att hålla masken efter jag börjat komma till insikt?Vad betyder det att inte kunna klara livet med egna krafter?Här följer exempel på situationer då jag börjat tycka synd om mig själv:Den senaste tiden har jag varit bitter på grund av följande:Jag har reagerat mycket kraftigt då man kritiserat mig. Till exempel:Jag har märkt att jag är rädd för följande saker och tillfällen:Följande tillfällen och saker får mig att känna ångest:Hatet i mig visar sig på följande sätt:Min stolthet kan visa sig som en känsla av att jag är överlägsen alla andra. Exempel tack!Här skall jag räkna upp situationer där jag känt starka otillräcklighetskänslor och dåligt självförtroende:Nu skall jag tänka efter på vilket sätt dessa saker som jag nämt på föregående sidor haft samband med mitt beroendebeteende:

Självömkan

Bitterhet

Skam

Rädsla

Ångest

Hat

Stolthet

Underlägsenhet


På vilket sätt har jag skyllt på andra människor: (Make/maka,mina föräldrar, arbetgivare, grannar, kvinnor/män m.m.) eller förhållanden (dålig barndom, misslyckat äktenskap, stressigtarbete, jobbiga barn, samhället m.m.) för mina svårigheter och problem?

På vilket sätt är jag annorlunda än andra människor?Här är tio skäl för mig att tillämpa 12-stegsprogrammet:


Printa - skrivut - skriv ner - tänk...jobba vidare.

Bloggen fortsätter om 10 dagar - Nemo kommer att vistas i Internetfri miljö...

Kom tillbaka - det fungerar !!!

måndag, januari 09, 2006

Starta en självinventering...

Vi börjar den här självinventeringen med att läsa avsnittet om första steget i något av de litteraturtips som finns här i marginalen. "Steg in i livet" är en bra och allmängiltig bok för alla sorters beroendebeteenden. AA:s stora bok" De tolv stegen och de tolv traditionerna" är också OK..

När du jobbar med frågorna - använd papper o penna - skriv ner svaren.

Efter detta övergår vi till att tänka igenom våra liv med hjälp av frågorna här nedan. Vi är inte längre elever, som gör hemläxa till glädje för läraren, utan vuxna personer som av ansvar för våra egna liv, gör en inventering av vårt liv och våra beroendebeteenden. Vi börjar med att fundera över hur det kommer sig, att vi inte haft kontroll över våra beteenden. Vi gör detta genom att skriva ned tre exempel, där man kan se hur beroendet påverkat:

Mitt arbete:Min hälsa: Psykiskt-FysisktMin ekonomi:Efter detta tänker vi igenom hur beroendet har påverkat vårt anseende och andra människors inställning till oss.

Mitt beroende har påverkat mina relationer till andra människor på följande sätt:

Min make/maka eller partner:

Övriga familjemedlemmar:

Arbetskamrater:

Vänner:

Hur har mitt beroende satt mitt och andra människors liv i fara?

Vilka mål i livet hade jag innan beroendet tog över?

Hur lyckades jag i mina försök att nå dessa mål? Vad hände?

På vilket sätt har beroendet påverkat min självrespekt/självkänsla?

Vad är det i mitt beteende, som mina närmaste kritiserar mig mest för?

Hur har jag försökt kontrollera mitt beroende?Exempel på hur min oförmåga att kontrollera mina beteenden har påverkat mitt liv:


Hur uppfattar jag skillnaden mellan att erkänna mitt beroende och att acceptera mig själv med mitt beroende?

Erkänner jag eller accepterar jag min maktlöshet inför mitt beroende?

Hur visar jag mitt erkännande eller accepterande?

Dessa frågeställningar bör räcka för vecka 2. Nya utmaningar kommer kring den 13-14...då vi jobbar vidare.

Kom tillbaka - det fungerar!!!

fredag, januari 06, 2006

12 steg "in a package"

När vi ser på 12-stegsprogrammet kan begreppet GUD ge upphov till rädslor, skepsis och näsrynk... vi kommer att hantera Gudsbegeppet under februari o mars. Tills vidare kan du slappna av och förhålla dig till GUD på vilket sätt du vill...det kommer du kunna göra i framtiden också. Stegn här nedan är omarbetade (1 o 12) där begreppet alkohol ersatts av mer allmängiltiga termer


Steg 1-3 handlar om att vakna upp

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt problem och att vi inte längre kunde hantera våra liv.

2. Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, såsom vi själva uppfattade GUD.

Steg 4-6 handlar om att rensa upp

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

Steg 7-9 handlar om att göra upp

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat och var beredda att gottgöra dem alla.

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.

Steg 10-12 handlar om att växa upp

10. Vi fortsatte vår moraliska inventering och erkände genast när vi hade fel.

11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom varvid vi endast bad om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra med olika beroendebeteenden och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

torsdag, januari 05, 2006

Förmåga att avstå??

Mitt sunda förnuft säger att jag inte borde röka. Ändå fortsätter jag.

Mitt sunda förnuft säger i harmoni med min skakiga kropp, mitt värkande huvud och min torra gom; "Aldrig mer!" Helgen därpå är jag på krogen igen.

Mitt sunda förnuft säger mig att det är dags "att ta tag i mig själv" när vågen visar tresiffrigt och jag behöver spegel för att se det. Ändå ser jag framemot ännu en helg av stillasittande med chips o cola.

Mitt sunda förnuft säger mig att jag borde ägna mer tid åt familjen, arbete mindre och ta det lugnt...ändå prioriterar jag den där rapporten som chefen vill ha senast måndag.

Beroendebeteenden har inget med förnuft att göra. Logik och förnuft sitter i frontalloben och har inget med den mentala besatthet som på något vis gör att jag upplever det som att jag inte har kontroll på vad jag gör.

Det är i däggdjurshjärnan vi har vårt känsloregister - och det är våra känslor uppstår. De som
framkallar de beteenden som jag kan uppleva maktlöshet inför.

Det är dags att knyta ihop steg 1, vars nyckelbegrepp är maktlöshet och kontrollförlust.
Kontrollförlusten ligger i slutfrasen av första steget - att vi inte längre kunde hantera våra liv.

Imorgon presenterar jag en framåtseende guide kring 12-stegsprogrammet.

Det blir därefter dags att handlingsmässigt börja jobba kring några frågeställningar som främst rör maktlöshet

onsdag, januari 04, 2006

Bortom förnuftet...

Keith J Miller talar i sin bok (se gårdagen) om att vi som människor ofta vill ha ett "andligt program" som är logiskt, ett där vi kan lägga ihop ett och annat och få en summa.

12-stegprogrammet handlar , enligt Miller, mer om gurkinläggning. När man skall lägga in gurkor kan man inte analysera dem eller strö salt på dem. Dom måste ligga och dra i lagen och för att börja tillfriskna och tillväxa andligt i de 12 stegen måste man själv ligga och dra i 12-stegsprogrammets olika processer och övningar.

Efter ett tag börjar man suga i sig sånt som man inte vet om att man suger i sig och en dag inser man att man är "inlagd", en annan slags människa som genomsyras av sinnesro, ödmjukhet och öppenhet av ett annat slag.

Det finns allstå skäl att skynda långsamt i processen.

Välkommen åter...

tisdag, januari 03, 2006

Om maktlöshet

Maktlöshet (översatt från powerlessness - kraftlöshet) är nyckelbegreppet när man ska påbörja ett 12-stegsarbete.

Att erkänna sin egen maktlöshet - utan förbehåll - är nödvändigt för att påbörja ett tillfrisknande från vilket problemområde det än må vara.

Min maktlöshet inför andra människor, alkohol, spel, ilska - you name it - är ett grundfundament.

Detta kan vara svårt att förlika sig med - särskilt om jag upplever att jag har en oerhörd kontroll över tillvaron i de flesta stycken...

Att erkänna sin maktlöshet betyder inte nödvändigtvis:

att jag inte kan påverka mitt problembeteende - jag kan stå emot ett första glas, ett spel eller vad det kan vara.

att han/hon dricker sig full, spelar bort allt, äter omåttligt eller förlorar sig i okontrollerbar ilska varje gång beteendet odlas.

Ofta talas det om en "grym, obarmhärtig tvångstanke" i samband med kemiska beroenden. Även om behovet att t ex dricka inte försvinner helt, försvagas det under tiden man tillfrisknar.

Vi kommer att se mer på de företeelser som jag är maktlös inför under januari månad.

Det material som jag främst använt är boken "Steg in i livet" av Keith J Miller

Kom tillbaka - det fungerar...

måndag, januari 02, 2006

Steg 1 -behöver jag det?

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt problem och att vi inte längre kunde hantera våra liv.

Detta är till viss del en omskrivning av AA:s första steg. Begreppet ”vårt problem” har ersatt ”alkoholen”.

Det kunde lika gärna stått ”spelbegär”, ”arbetsnarkomani”, "överätning" ,”sexmissbruk” eller något annat som är kopplat till ett beteende som är oönskat.

För att söka svar på om ditt problem är av sådan natur att jag svårligen kan lösa det på egen hand finns här nedan 11 frågor som bara du själv kan svara på….

Svara med JA eller NEJ


Fråga 1. Har du någonsin försökt frigöra dig från ditt problem en vecka - eller längre - utan att lyckas med det?

Fråga 2. Tar du illa upp när andra försöker påverka dig att komma tillrätta med ditt problem?

Fråga 3. Har du någonsin försökt att kontrollera ditt problem genom att övergå till ett näraliggande betende (byta spelform, byta arbete, spritsort m m)?

Fråga 4. Har du tagit en återställare (dvs varit ivrig på spel, mat, sprit, sex direkt på morgonen) under det sista åren?

Fråga 5. Avundas du folk som kan dricka, spela, äta eller arbeta mycket utan att råka ut för svårigheter?

Fråga 6. Har dina problem gradvis blivit värre under det sista året?

Fråga 7. Har dina problem skapat relationsstörningar i hemmet?

Fråga 8. Hävdar du fortfarande, trots bevis om motsatsen, att du kan komma tillrätta med dina problem av dig själv, närhelst du önskar?

Fråga 9. Har du under det senaste året varit borta från ditt arbete därför att du dina problem försatt dig okontrollerbara tillstånd? (gäller ej arbetsnarkomani)

Fråga 10. Har du någonsin haft minnesförluster när du druckit? (gäller endast drogrelaterad prolematik)

Fråga 11. Har du någon gång haft en känsla av att du skulle kunna göra mera av ditt liv om du kom tillrätta med dina problem?
Svarade du JA på fyra eller fler frågor?

Om du gjort det så är det högst troligt att dina problem påverkar ditt välbefinnande i så hög grad att det kan vara värt att hantera dem.

Endast du själv kan, med säkerhet, avgöra om 12-stegsprogrammet är någonting för dig. Om svaret blir JA är du välkommen att följa bloggen i sin vidare resa i de 12 stegen.

Om du inte anser att du har ett problem så föreslår jag att du i framtiden är fördomsfri och ärlig i din bedömning. När - och om - du känner att du behöver hjälp, kan du hitta tillbaka hit, söka upp en självhjälpsgrupp eller söka rådgivning hos en alkohol- o drogterapeut eller annan kompetens som hanterar beroenden.

Imorgon ser vi närmare på begreppet maktlöshet

Kom tillbaka - det fungerar...

söndag, januari 01, 2006

Vem behöver ett 12-stegsprogram?

Religion - det är för dem som inte vill till helvetet...
Andlighet är för dem som varit där - men inte vill tillbaks...

Ungefär så uttryckte sig en man jag träffade för några år sedan. Då började jag inse att andlighet inte är något farligt, att GUD - som jag återkommer till under andra o tredje steget inte var något som jag var tvungen at förhålla mig till utifrån gamla värderingar o principer.


Vem behöver 12-stegsprogrammet???

I Romarbrevet 7:15-20 står att läsa;

Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte
Men det jag avskyr - det gör jag
Viljan att göra gott finns hos mig - men inte förmågan.
Det goda som jag vill - det gör jag inte, men det onda, som jag inte vill - det gör jag.
Men om jag gör det som jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar - utan synden som bor i mig.


Vad är då detta för ordklyverier?

Som jag ser det är synden ett uttryck för oönskade beteenden som jag fortsätter odla, trots att jag vet att det tär på mitt välbefinnande.

Det kan vara att jag knarkar eller dricker, mer än jag vill och i sånt mått att jag inte har förmåga att avstå (vi tittar lite mer på det om några dagar), äter för mycket - trots all kunskap om hur jag borde äta eller att jag lägger överdrivet mycket tid framför datorn, spelar nätpoker, chattar eller liknande.

Det kan också handla om att jag söker mig till/odlar relationer med andra som jag vet inte är nyttiga för mig. Det kan handla om snabb o kravlös sex eller att jag stannar kvar i ett äktenskap "för barnens eller ekonomins skull"

Allt det som jag räknat upp här handlar om ett sorts missbruk eller ett beroende...beteenden som jag gärna valde bort..men det är något som fattas mig. Viljan finns...men jag har inte förmågan att ta ett första steg....

Det första steget kommer vi att se närmare på under de kommande dagarna

Även om du idag inte anser att du behöver ett 12-stegsprogram, så kan de insikter och de tankar som kommer till dig vara skäl att hänga med på den här bloggresan några månader framöver...

Välkommen -kom tillbaka, det fungerar

Nemo

P S I sidfoten finns en länk benämnd "Delningar" - fritt fram för inpass, inspel, reflektioner