tisdag, januari 24, 2006

Idag - om konsekvenser av alkoholism

Svårt att umgås naturligt nykter

Svårt att få djupare kontakt med familj och vänner

Känna sig som en främling i sitt eget hem

Isolering

Våldsamheter och utbrott mot familjen

Går bara på fester där det finns alkohol

Byta ut "äkta vänner"mot "suparkompisar"

Låter tillgång på alkohol avgöra fritidsaktivitet


Känslomässigt/mentalt

Skuld och skamkänslor
Paranoia - förföljesemani, litar inte på någon
Tankefixering vid och till alkohol
Omedveten och medveten planering för nya tillfällen att dricka
Överdriven aggresivitet och/eller ångest
Fobier
Känslokyla, likgiltighet
Självcentrering
Brist på verklighetskontakt
Fyllsentimentalitet
Förlust av förmåga att fantisera och drömma

Ekonomiskt

Allt från total ruin till "jag kunde nog ha använt mina pengar bättre"


Att gång på gång bryta mot sina personliga värderingar(det egna samvetet)

Oärlighet
Fysiskt och psykiskt våld
Stöld
Otrohet
Att förlora valmöjligheten och friheten I livet, alkoholen bestämmer och styr

Fysiskt

Blackouts - minnesluckor
Påverkan på lever och bukspottskörtel, gulsot, diabetes
EP-Anfall, delirium tremens
Magkatarr/magsår
Hjärtfel, "nervöst hjärta"
Darrhänthet, skakningar, sömnrubbningar
Nedsatt allmänkondition
Försämrad personlig hygien, tandhygien

Lagliga

Rattonykterhet (OBS! Man behöver inte ha "åkt fast")
Slagsmål, skadegörelse, sexuellt övervåld
Checkövertrassering/stöld/förskingring
Smuggling/hembränning

Arbetet

Sänkt prestationsförmåga
Minskat förtroende från arbetskamrater och överordnade
Inte hållit arbetstider
Missade chanser I karriären/utbildningen
Omplacering/avskedande
"Skulle ha valt ett annat yrke om inte...."

Sexuellt

Minskad sexualdrift/intresse
Överdrivet stark sexualdrift I berusat tillstånd
Blivit avvisad p g a fylla eller bakfylla
Impotens/frigiditet
Använt sex som ett sätt att bli accepterad
Känt sig utnytjad
Utnyttjat andra

Kom ihåg att en konsekvens kan ha anknytning till missbruket även om den uppträder när du inte har någon alkohol i kroppen.

Det kanske viktigaste;

En missbrukare som inte arbetat med sig själv har kvar sitt alkoholrelaterade beteende även om han/hon periodvis tekninskt sätt är alkoholfria.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine