måndag, januari 09, 2006

Starta en självinventering...

Vi börjar den här självinventeringen med att läsa avsnittet om första steget i något av de litteraturtips som finns här i marginalen. "Steg in i livet" är en bra och allmängiltig bok för alla sorters beroendebeteenden. AA:s stora bok" De tolv stegen och de tolv traditionerna" är också OK..

När du jobbar med frågorna - använd papper o penna - skriv ner svaren.

Efter detta övergår vi till att tänka igenom våra liv med hjälp av frågorna här nedan. Vi är inte längre elever, som gör hemläxa till glädje för läraren, utan vuxna personer som av ansvar för våra egna liv, gör en inventering av vårt liv och våra beroendebeteenden. Vi börjar med att fundera över hur det kommer sig, att vi inte haft kontroll över våra beteenden. Vi gör detta genom att skriva ned tre exempel, där man kan se hur beroendet påverkat:

Mitt arbete:Min hälsa: Psykiskt-FysisktMin ekonomi:Efter detta tänker vi igenom hur beroendet har påverkat vårt anseende och andra människors inställning till oss.

Mitt beroende har påverkat mina relationer till andra människor på följande sätt:

Min make/maka eller partner:

Övriga familjemedlemmar:

Arbetskamrater:

Vänner:

Hur har mitt beroende satt mitt och andra människors liv i fara?

Vilka mål i livet hade jag innan beroendet tog över?

Hur lyckades jag i mina försök att nå dessa mål? Vad hände?

På vilket sätt har beroendet påverkat min självrespekt/självkänsla?

Vad är det i mitt beteende, som mina närmaste kritiserar mig mest för?

Hur har jag försökt kontrollera mitt beroende?Exempel på hur min oförmåga att kontrollera mina beteenden har påverkat mitt liv:


Hur uppfattar jag skillnaden mellan att erkänna mitt beroende och att acceptera mig själv med mitt beroende?

Erkänner jag eller accepterar jag min maktlöshet inför mitt beroende?

Hur visar jag mitt erkännande eller accepterande?

Dessa frågeställningar bör räcka för vecka 2. Nya utmaningar kommer kring den 13-14...då vi jobbar vidare.

Kom tillbaka - det fungerar!!!

1 kommentar:

  1. Fick en kommentar om att jag låg 3:a på listan över "Sveriges sämsta bloggare"

    Den kommentaren tog jag snabbt bort...jag nöjer mig inte med annat än att ligga etta...

    SvaraRadera

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine