tisdag, januari 31, 2006

Avslut steg 1

Idag avrundar vi första steget med en koll på;

Definitioner och mekanismer kring beroende

En person som är beroende av alkohol eller andra droger har både fysiska och psykiska bindningar till drogen.Om man blir så bunden till att använda en drog (t ex alkohol), att man fortsätter användningen, trots att detta har negativa följder både kroppsligt, mentalt existentiellt och socialt, har man blivit beroende av drogen. Det har därvid ingen avgörande betydelse vilken mängd man använder.Detta förlopp kan ske smygande, under relativt lång tid (t ex med alkohol), eller inom en mer begränsad tidsperiod (t ex med crack).I det följande läggs huvudvikten vid alkoholberoende, eftersom det är det mest omfattande drogproblemet i vårt land (liksom i den övriga västvärlden). Beskrivningen av mekanismerna och förloppen har dock i huvudsak giltighet även för andra droger, och till gruppen droger måste man också hänföra vissa av läkare legalt förskrivna medel ( t ex valium) som kan skapa en minst lika svår beroendesituation som någon av de icke-legala drogerna, t ex heroin.

När det gäller de övriga drogerna kan den sociala miljön vara avgörande för uppkomsten av ett beroende:
det kan höra till gängse ton att regelbundet ta drogen (i arbetsgruppen, i gänget)
närmiljön kan provocera till drogintaget ("En riktig karl tar sig en sup")
det ordinarie arbetet kan underlätta regelbundet intag (firmarepresentation för kundkontakter)
rituella vanor som utvecklas till ovanor (snapsen till maten vid varje måltid, drink varje dag efter arbetet för att "varva ned")
rubbade dagliga tidsmönster (arbetslöshet, skilsmässa)

Fysiska beroendesignaler

Man brukar tala om fyra tydliga tecken på beroende:
1. kontrollförlust (man kan inte styra längd eller mängd av drogintaget)
2. oförmåga att helt avstå från drogen
3. toleransökning (det behövs mer av drogen för att få samma upplevelseeffekter som tidigare)4. behov av återställare (när drogen går ur kroppen får man abstinens).

Imorgon kliver vi in i steg 2 -

Kom tillbaka - det fungerar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine