tisdag, februari 28, 2006

Avslut steg 2

Under februari har vi ägnat oss åt att studera det andra steget...

När vi nu går in i mars kommer vi att se på den tredje delen i uppvaknandeprocessen kring det destruktiva livsmönstret.

Start imorgon....

Välkommen

söndag, februari 26, 2006

Om tilltro....

När vi kom in i12-stegsprogrammet kom vi att tro på en kraft starkare än vi själva. Vi kom att tro på en högre makt som vi kan vända oss till och be om hjälp. Varje morgon har vi en stilla stund. Vi ber om kraft att forma ett nytt liv utan destruktiva beteenden tjugofyra timmar framåt. Och varje kväll känner vi tacksamhet för attdenn kraft hjälpt oss att leva på detta sätt under dagen.
Att begrunda.
Jag behöver be om tro, som en törstande människa ber om vatten i öknen. Vet jag vad det innebär att känna sig säker på att min högre makt aldrig ska svika mig? Är jag lika säker på det som att jag fortfarande andas? Jag behöver be dagligen och mycket ihärdigt för att min andlighet skall växa. Det fattas ingenting i mitt liv, eftersom allt vad jag verkligen behöver redan är mitt, fast jag saknar tro nog att förstå det. Jag är som ett rikemansbarn som sitter där klädd i trasor, fast allt som jag kan önska mig finns runt omkring mig i överflöd.

lördag, februari 25, 2006

Femte frågeställningen

Ge slutligen exempel på att du inte fått hjälp när du behövet (till exempel läkar-/tandvård eller hjälp med missbruksproblem, problem med kontroll, synd, relationer osv)När du inser att ditt destruktiva beteende är vansinnigt och du tror att en högre makt kan återge dig ditt förstånd är det bra att skriva ner det. Till exempel:

"Jag kan inse att mitt destruktiva beteende och min vägran att skaffa hjälp för att förändra det är en form av vansinne och jag tror att en högre makt kan hjälpa mig att återfå mitt förstånd",

Detta är ett exempel - skriv ner det du vill säga med egna ord.

Nu har du tagit det andra steget

fredag, februari 24, 2006

Näst sista, nr 4

Ge exempel på beslut som du har fattat eller sådant du har gjort som varit "galet" - det vill säga, sådant som du har gjort fastän du vetat att följderna skulle bli negativa för dig (personligt/sexuellt, ekonomiskt, känslomässigt osv)

Fråga fem...imorgon

torsdag, februari 23, 2006

Fråga 3

Vilka destruktiva beteenden fortsätter du ägna dig åt fastän detbästa för dig är att inte fortstta (till exempel att äta för mycket, använda knark eller alkohol, inleda destruktiva relationer, spela, prata tvångsmässigt, skjuta upp beslut osv)?

onsdag, februari 22, 2006

Frågeställning nr 2

Vem fortsätter du att hysa agg mot, periodvis eller hela tiden, och ur visar sig det agget? Hur känns det ?


Reflektera...skriv ner.

Mer imorgon...

tisdag, februari 21, 2006

En frågeställing att jobba med...

Om du vill gå igenom det som återstår av det andra steget, så beskriv kort och ge exempel på hur följande och andra störda beteenden visar sig i ditt liv (och fråga dig hur förståndiga de beteenden är).

Inom vilka områden (som till exempel rör dig personligen, ditt yrke, umgänge m m ) känner du en återkommande ogrundad rädsla?

Ny frågeställing imorgon...

måndag, februari 20, 2006

Att göra det man inte tror att man kan.

Hur ska man kunna åstadkomma det som verkar alldeles omöjligt ?
Gå på en kurs, säga upp sig på arbetet, göra slut på ett olämpligt förhållande, be om hjälp – det är inte lätt att göra något av det ensam. Men det går om vi förlitar oss på en högre makt och programmet. Svårigheter som verkar övermäktiga blir lättare att övervinna med den hjälpen och stödet.
Det som jag är rädd för växer i proportion till rädslan. Ju räddare jag är för något, desto svårare blir det, vilket i sin tur gör mig ännu räddare. Men min högre makt är alltid med mig, och det ger mig styrka . Jag behöver inte använda flykten som överlevnadstaktik längre.

söndag, februari 19, 2006

Jag är inte annorlunda


Då 12-stegsprogrammet började tillämpas på 30-talet tog det hela fyra år innan programmet åstadkom bestående nykterhet hos en enda kvinnlig beroende. Liksom de med " högre botten " sa kvinnorna att de var annorlunda... och A-lagaren sa att han var annorlunda... och detsamma gjorde konstnärerna och akademikerna, de rika, de fattiga, de religiösa, agnostikerna, indianerna, eskimåerna, krigsveteranerna och straffångarna... men numera talar alla dessa människor och tusentals fler som tillfrisknat, om hur lika alla beroende är när det kommer till kritan.
(Omarbetning av texten i AS BILL SEES IT, p. 24.)

Jag kan inte anse mig vara "annorlunda" i programmet, för då isolerar jag mig från andra och från min Högre makt. Om jag känner mig utanför i är det inte andras fel. Det är något jag själv har skapat genom att känna mig "annorlunda" på något sätt. I dag tränar jag mig på att vara en helt vanlig beroende i samma gemenskap som andra.

lördag, februari 18, 2006

Tanke för dagen...

När jag hade blivit medveten om mitt beroende, såg jag hur det förgiftade min kärlek till familj och vänner, det förgiftade min viljestyrka, det förgiftade min självrespekt. Det förgiftade hela mitt liv, tills jag började arbeta i de 12 stegen. Mitt liv är lyckligare nu än det har varit på länge. Jag vill inte leva självdestruktivt längre. Så med hjälp av min högre makt ska jag inte utsätta mig för beteenden som är skadliga för mig.
Att begrunda.
Jag ska länka samman min bräckliga själ med den gudomliga kraften som är utan gräns. Jag ska länka samman mitt liv med det godas gudomliga styrka i världen. Att lidelsefullt anropa en högre makt fångar inte kraftens uppmärksamhet lika mycket som att stilla lägga sina svårigheter och sin ångest i de händerna på något som är större än jag själv. Jag ska lita till min högre makt, som ett barn som lägger en tilltrasslad garnhärva i sin goda mors händer för att hon ska reda ut den.

fredag, februari 17, 2006

Kärlek i ögonen...

KÄRLEKEN I DERAS ÖGON.
En del av oss vill inte tro på en högre makt, andra kan inte och en del andra, som tror på Guds existens, vågar inte tro att Han ska låta ett sådant under ske.
(DE TOLV STEGEN/DE TOLV TRADITIONERNA,sid 7.)

De förändringar som ofta sker hos nykomlingarna i 12-stegsprogrammet hjälper mig att släppa efter på rädslan och vända min negativa inställning till en positiv. Jag kan se kärleken i deras ögon och jag tar intryck av hur mycket deras tillfrisknande "en dag i taget" betyder för dem. De arbetar uppriktigt på Andra steget och har kommit till insikt om att en kraft starkare än deras egen höll på att hjälpa dem återfå sitt förstånd.

onsdag, februari 15, 2006

Till verket...

Är detta överdrivna löften ? Vi tror inte det. De har infriats för många av oss - ibland snabbt, ibland långsamt. De kommer alltid att förverkligas, om vi arbetar på det.
(AA:s stora bok,sid 79.)
En av de viktigaste saker 12-stegsprogrammet ger, utöver friheten från ett destruktivt beteende, är förmågan att gå till verket på rätt sätt. Programmet förverkligar ett bättre liv. Att fantisera om det fungerar inte alls. Risken att förbli en olycklig och bortförklarande människa är stor. Genom att gå till verket och tillämpa de tolv stegen i alla mina angelägenheter får jag ett liv som överträffar mina vildaste drömmar.

tisdag, februari 14, 2006

Förväntningar o krav

Pränta in tanken i varje människas medvetande att hon kan bli bra oberoende av någon annan människa. Den enda förutsättningen är att hon litar på sin högre makt och reder upp sitt liv.
(AA:s stora bok,sid 89.)
Det är inget fel att jag förväntar mig framsteg, att få belöningar av livet eller att bli anständigt bemött av andra. Men jag får problem om mina förväntningar övergår till att bli krav. Då kommer jag att bli besviken på min egen utveckling, på olika livssituationer och på andra människor. Frågan är: Vad ska jag göra åt det ? Vältra mig i självömkan eller ilska ? Hämnas och göra ont värre ? Eller ska jag lita på en högre makt att föra in sin frid i den ofrid jag lever i ? Är jag villig att lyssna efter vad jag behöver lära mig ? Fortsätter jag göra det rätta som jag vet hur jag ska utföra, vad som än händer ? Tar jag mig tid att dela med mig av min tro och de gåvor jag fått till andra ?

måndag, februari 13, 2006

Vi kan inte tänka oss friska


Till den intellektuellt självtillräckliga mannen eller kvinnan kan många i 12-stegsprogrammet säga: "Ja, vi var som ni - alltför klyftiga för vårt eget bästa... I hemlighet tyckte vi att vi stod högt över andra människor tack vare vårt intellekt".
(DE TOLV STEGEN/DE TOLV TRADITIONERNA,sid 10.)
Inte ens den mest briljanta hjärna utgör något skydd mot beroendesjukdomar. Jag kan inte tänka mig till ett odestruktivt levnadssätt. Jag försöker komma ihåg att intelligens är en ynnest som jag kan utnyttja, en glädjekälla - ungefär som att ha anlag för att dansa, rita eller snickra. Den gåvan innebär inte att jag är bättre än någon annan och den är inte något särskilt bra verktyg i mitt tillfrisknande. Det är nämligen en kraft större än min egen som kan återge mig förståndet, inte en hög intelligenskvot eller akademiska betyg.

söndag, februari 12, 2006

Roten till beroendets bekymmer...

Själviskhet - självupptagenhet ! Detta, tror vi, är roten till våra bekymmer.
(AA:s stora bok, sid 64)

Det är en förbluffande upptäckt, att världen och alla som finns i den fungerar alldeles utmärkt med eller utan mig. Det är en lättnad att få veta att människor, platser och föremål klarar sig bra utan min kontroll och vägledning. Det är fantastiskt att komma till insikt om att en kraft starkare än min egen existerar helt oberoende av och avskild från mig. Jag tror att den känsla av avskildhet som jag upplever mellan mig och min högre makt en dag kommer att försvinna. Till dess får tron på detta fungera som en väg till centrum i min tillvaro.

lördag, februari 11, 2006

Brist på självtillit?

Vi frågar oss, varför plågas vi av rädslor?
Var det inte för att vi saknade självtillit ?
(AA:s stora bok, sid 68.)
Alla mina karaktärsfel avskiljer mig från min högre makt. När jag inte låtsas om min samhörighet med den, möter jag världen och mitt destruktiva levnadssätt ensam och blir beroende av min självtillit. Min egoism har aldrig gett mig trygghet och lycka utan bara resulterat i rädsla och missnöje. Min högre makt öppnar en väg tillbaka av sinnesro och tröst. Men först måste jag vara villig att erkänna mina rädslor och förstå deras ursprung och den makt de har över mig. Jag ber ofta en högre makt att hjälpa mig förstå hur jag blundat för detta.

söndag, februari 05, 2006

2:a stegsinventering.

Dags att ta fram penna och jobba vidare i programmet.I första steget kan du se kraftlösheten i ditt liv. Då är det lätt hänt att börja misströsta såvida vi inte börjar bekanta oss med det andra steget.

Andra steget är hoppets steg. Där börjar vi se en utväg ur de den återvändsgränd, vi befinner oss i. Vi får förslag om en ny och överraskande väg.

Andra steget är växandets och förändringens steg. Det är fråga om förändrade attityder. Det är också frågan om människan som andlig varelse.

Det andra steget fodrar ingenting, ingen tro, ingen förändring till någonting vi innerst inne inte är.
I detta steg finns ett löfte om en gåva: Vi får tillbaka vår hälsa och med det menas inte bara den fysiska hälsan utan även andlig hälsa och ett friskt liv.

Här är det viktigt att vi förstått andra stegets nyckelord rätt;
KOMMA TILL INSIKT – EN KRAFT STARKARE ÄN VI SJÄLVA – HJÄLPA OSS – VÅRT FÖRSTÅND.

1. Någon / några krafter, som jag anser vara starkare än jag själv.


2. Varför anser jag att dessa krafter är starkare ?
3. Vilken kraft är det som kan ge mig hälsa och förstånd tillbaka ?


4. Vilken ”hjälp” är det egentligen jag behöver ?


5. Vilka egenskaper skall den kraften ha, så att jag kan vara säker på att få hjälp ?


6. Vad betyder / vilken innebörd har orden ”få insikt” och ”att tro” för mig ?

”få insikt”

”att tro”


7. Vem eller vad har hittills varit den största kraften i mitt liv ?


8. Vad har denna kraft fört med sig ?9. Vad betyder i mitt fall att återfå mitt förstånd och att bli frisk,
som det utlovas i steget?10. Hur skulle jag vilja att mitt sinnestillstånd vore ?11. Hurdan skulle jag vilja vara mot andra människor ?


12. Vilken innebörd har ”andlighet” för mig ?13. Vad skulle kunna vara ”andlig tillväxt” för mig ?14. Vilka är mina största hinder för ”andlig tillväxt” ?15. Vilka är mina största fördomar när det gäller andra steget ?16. Vad för slags hjälp behöver jag som stöd för att kunna växa andligt ?17. Här ger jag en förteckning över 6 händelser och aktiviteter där mitt nya andliga liv kommer till uttryck.

1

2

3

4

5

6


Dessa frågor kommer ligga på bloggen under Vecka 6 - ny post går upp om en knapp vecka

Kom tillbaka - det fungerar

lördag, februari 04, 2006

Vad är andlighet del II

För en beroende, vars liv håller på att förstöras, är det en utmaning i tillfriskningsprocessen att finna en ny mittpunkt för hans/hennes andlighet, ett nytt centrum. Någonting måste ersätta det destruktiva beteendet som är centrum i hans/hennes liv. Att bara sluta dricka, spela, knarka, arbeta för mycket utan någon annan utveckling eller förändring, skulle helt enkelt göra en människa, som inte har lärt sig något annat sätt att tillfredsställa sina mänskliga behov på, besviken.

Detta kan vara väldigt knepigt men den tillfrisknande personen kommer att försöka tillfredsställa sina mänskliga behov på ett alldeles nytt sätt så snart han/hon kommer underfund med 12-stegsprogrammet. Det andliga står i mycket nära samband med en Högre Makt eller "Gud som vi uppfattar Honom" .

Steg Två (och senare steg tre) är de steg som påbörjar denna nya förbindelse och startar ett nytt andligt centrum. Vad vi än förvandlar vår vilja och vårt liv till, måste det vara mycket viktigt för oss.

Vi kanske lär oss inse att om vi accepterar att folk vägleder oss i programmet, så är det bättre än att vi fortsätter följa en väg som vi vet kommer att sluta med ännu mer plågsamma upplevelser än de vi hittills varit med om

Andra i programmet kanske talar om en Gud som verkar i deras grupp. De kanske säger att Gud är en älskande själ som kan finna uttryck i det stöd, den omsorg och ledning som gruppen har att erbjuda.

Andra i programmet kanske tror på detta och relaterar också till Gud genom andra medel som t ex bön och andakt. . När folk först tittar på Steg Två och Tre tar de oftast en av två extrema vägar att sätta igång. Den första är att protestera och säga att ett sådant program är inte för dem. Deras känslor skulle kunna sammanfattas i tankar som "Jag vill inte bli en religiös fanatiker. Jag tror inte på det här snacket om Gud".

Den andra reaktionen är att man snabbt tar sig igenom de två stegen och säger sedan för sig själv, "jag har alltid trott på Gud. Vad händer härnäst?"

Ingen av dessa två ytterligheter kommer att vara till särskilt stor hjälp. Andligheten är ett område där vi behöver upptäcka mycket om oss själva. Ingen förväntas tro på något som han/hon inte kan tro på. Tron är ingenting som man kan tvinga på en person. Vi tror det vi tror.

Det vi tror på brukar vara ett resultat av vår erfarenhet, vad vi känner till om andras erfarenheter och vad vi blivit lärda. Nyckeln till ett ändrat andligt centrum är ett öppet sinnelag och att vi låter oss själva uppleva någonting annorlunda.

Det är som att leda ett experiment med vårt andliga liv. Att tillfrisknande personer erbjuder varandra hjälp, är ett sätt att uppleva något annorlunda på det andliga livets område.

De kommer att säga saker som t ex "Tag en dag i taget". Med andra ord, gå inte händelserna i förväg genom att oroa dig idag för det som kommer att hända i framtiden.

Dagens styrka räcker precis till dagens problem. Ett annat sätt att hjälpa varandra på inom programmet är att vi möter varandra med verklighet. Många gånger ser vi inte klart hur illa vi gör oss själva genom våra känsloattityder eller genom vårt sätt att tänka. Andra människor kan hjälpa oss att reda ut begreppen och bringa klarhet i vår situation.

Ett annat enkelt sätt på vilket vi kan finna helhet är förmågan att tala ut med varandra om hur vi känner. Att dela med sig har den effekten att vi "delar våra bördor" och "fördubblar våra glädjeämnen" Genom att vi delar med oss kan vi bli befriade från neagtiva känslor av missmod, fruktan eller vrede. Människorna i programmet kommer, nästan utan undantag, troligen att bli en del av den andlighet som vi upptäcker medan vi tillfrisknar. Vad vi lär oss av dem och det känslomässiga stöd som vi kan få av dem är nästan omöjligt att upprepa i något slags ensam upplevelse.

Att göra saker tillsammans och att "gro" andligt gör jag alltså bäst ihop med andra.

Kom tillbaka - det fungerar

fredag, februari 03, 2006

Vad är andlighet?

Vad menas med "andlighet"?

Är det ett uttryck som bara syftar på Gud, eller kanske religion, eller har det en bredare innebörd? Många människor har blivit avskräckta, när de får reda på att tolvstegsprogrammet är ett andligt program. De har undrat "måste jag bli religiös för att bli bra"?

I De Tolv Stegen som ingår i AA:s program förekommer ordet "andlighet" tillsammans med ordet "uppvaknande". Det är det som sker när vi har arbetat oss igenom alla stegen. Vi kommer att ha gått igenom ett andligt uppvaknande. Om det sätt, på vilket vi handskas med vårt problem, är av andlig karaktär, så måste det ursprungliga problemet, som nämns i Steg Ett, också ha en andlig aspekt. Första steget: "Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt problem och att vi inte längre kunde hantera våra liv."

Trots att detta, vid första anblicken, inte verkar vara ett uttalande om något andligt problem, så är det det. För att vi skall kunna se detta klart måste vi börja utveckla en fungerande definition av andlighet.

Ett sätt att definiera det är att bestämma vilka områden i livet som har med andlighet att göra:

Andlighet har att göra med kvaliteten på vår relation till det eller den som är viktigast i våra liv. Denna enkla definition kan hjälpa oss att förstå varför andlighet är en aspekt i varje människas liv.

Fundera över följande resonemang: Alla har vi saker och människor som är viktiga för oss. Eftersom vi har dessa viktiga relationer, måste det finnas någonting i våra liv som är "mest viktigt". Vare sig detta "någonting" är saker eller en person eller en grupp människor, så måste det finnas någon-ting som får denna "topprioritering" i våra liv. Det eller den som är "viktigast" är lika med det som vår andlighet koncentrerar sig på i första hand.

Vi skulle kunna säga att Andlighet är en del av vad det innebär att vara människa. Precis som vi alla har en fysisk och en känslomässig aspekt har vi också en andlig aspekt. Att erkänna att vi är människor med en andlig aspekt kommer att öppna dörrarna till upptäckten av hur just denna del av våra liv påverkar oss. Vi tar fel om vi tror att vi inte har en andlig aspekt, bara för att vi inte tror på någon Högre Makt. Tron på en högre makt är bara en av många tänkbara andliga centra och effekter i våra liv, om vi vågar utforska denna del av vår karaktär.

Eftersom andligheten har att göra med vad eller vem som är viktiga för oss, så står den i nära samband med värderingar, prioriteringar, mål och intressen. Det har att göra med vad som står i centrum av våra liv. Vi tillbringar mycket av vår tid och vår energi med att tänka på och sätta saker i samband med vårt andliga centrum.
På grund av att andlighet har att göra med relationer, så står den i nära samband med sådana saker som kärlek, tillit och förpliktelse. Ett andligt begrepp kan vara vad som helst som gör våra relationer till andra mer eller mindre kärleksfulla eller omtänksamma.

Som vi tidigare konstaterat så finns det många tänkbara andliga centra. Alkohol eller andra berusningsmedel kan vara centrum för vår andlighet. När alkoholen är centrum så har vi en logisk grund för att beskriva alkoholen som ett andligt tillstånd. Alkoholen kan beskrivas som ett nedbrytande uttryck av andlighet. Följaktigen kan vi på ett sätt beskriva alkoholistens problem genom att säga att "alkoholen har blivit alltför viktig". Alltför mycket tid och energi går åt till att dricka. Förhållandet har blivit en börda av enormt nedbrytande slag. Denna nedbrytande kvalitet växer och medan den växer sliter den alkoholisten i stycken.
Alkoholism beskrivs som ett progressivt tillstånd. För att använda definitionen av andlighet så innebär detta att alkoholen växer i betydelse allteftersom tillståndet utvecklas och denna utveckling får många återverkningar. Vår definition av andlighet innebär att när något börjar ökar i betydelse så måste andra saker nödvändigtvis tappa fotfästet och inta en tillbakadragen hållning. När alkoholen blir mer och mer viktig, blir det så att familjen t ex på grund av denna nya och mäktiga relation blir försummad. Familjen är just en av många relationer som påverkas av alkoholens växande betydelse.


Ordet andlighet är nära besläktat med ordet "anda". "Anda" i denna bemärkelse är ungefär detsamma som när vi tänker på t.ex. laganda i en fotbollsmatch. En grupp spelare och åskådare kan vara mycket angelägna om att vinna en match. Hejarklacksledarna kanske "peppar upp" en skara anhängare och leder hejarklackar för att få igång mera entusiasm och gnista. Den andliga koncentrationen är starkt inriktad på att vinna matchen. Inom andra områden av andlighet finner vi att "anda" och entusiasm är exakta spegelbilder över var en person har sitt andliga centrum. De saker i livet som får våra ögon att stråla och sätta våra känslor i svallning är nära förbundna med andlighet. De är förknippade med det som är vårt livs "passioner". Vi kommer att upptäcka att våra hjärtan i hög grad är inneslutna i livets andliga områden.

Vi fortsätter att utveckla begreppet imorgon - kom tillbaka - det fungerar

torsdag, februari 02, 2006

Religion eller Andlighet?

Vi tar en titt på andlighet contra religion. Det råder inte lite förvirring när det gäller förhållandet mellan andlighet och religion. För att göra saken värre kan man använda dessa ord utan egentlig åtskillnad och ibland mena samma sak. Någon har sagt "Religion är för dem som inte vill till helvetet...andlighet är för dem som vart där...men inte vill tillbaks" Det kanske inte är så enkelt - även om jag gillar den drastiska klarsynen i uttalandet

Hellre än att försöka definiera vad som är religiöst contra vad som är andligt får vi komma ihåg vår definition av andlighet. När vi säger "andlighet har att göra med kvaliteten på vårt förhållande till det som är det viktigaste i våra liv", utesluter vi inte någonting eller någon som har religionen som andligt centrum.

Det är t ex mycket möjligt att som det viktigaste i vårt liv ha ett förhållande till Gud som i en religiös tradition. Vår definition av andlighet behöver inte nödvändigtvis omfatta eller utesluta det som vi i tankarna förknippar med religion. Ett exempel kanske hjälper till att klargöra skillnaden mellan att vara "religiös" och att ha sitt andliga centrum på något annat.

Tänk dig att en yngling, l5 år gammal, mot sin vilja går på konfirmationsundervisning i sin församling därför att hans föräldrar har krävt att han skall göra det. Han missbrukar både alkohol och marijuana. På rasten går han ut ifrån kyrkan för att droga sig. Vad skulle du säga nu säga att hans andliga centrum är för ögonblicket? Antagligen är det hans droger mer än innehållet i den religiösa undervisningen.

Tag ett annat exempel. Tänk dig att en ung yrkeskvinna är mycket gudfruktig i sitt förhållande till sin församling. Hon går regelbundet på högmässor, deltar i den kyrkliga syföreningen och ber sin bön varje dag. Hon har många goda vänner genom kyrkan med vilka hon diskuterar många aspekter i sitt liv. Antag att denna kvinna också befinner sig i ett tidigt stadium av alkoholism och att hon super i hemlighet när hon är hemma. Vad kan vi säga om hennes andlighet? Detta exempel ar inte lika klart som det första. Vi kanske misstänker att denna kvinna är minst sagt andligt splittrad. Vi skulle också kunna förutsäga att hon kommer att dras mer och mer mot alkoholen som sitt andliga centrum, allt eftersom hennes alkoholism framskrider.

När någon utåt sett är religiös men har sitt andliga centrum någon annanstans brukar man säga att det handlar om hyckleri. Vad en person säger att han/hon tror, och vad som avslöjas genom hans/hennes beteende beträffande det han/hon tror på, går inte ihop. Där finns en brist på integritet. Det som lämnar en sådan avsmak i folks munnar när det gäller kyrkans orginasiation är ofta just det uppenbara hyckleriet hos en del församlingsmedlemmar.

Vad vi reagerar så starkt mot är bristen på en konsekvent andlighet. Andlighet är ett inbjudande ord när man förstår vad som menas med det. Det inbjuder oss att upptäcka vår värld av värden och saker som vi tror på. Att bestämma var vi har vårt andliga centrum och hur detta har hjälpt oss att tillfredsställa våra behov, kan leda till att vi bryter den nedbrytande andliga relationen och söker nya relationer där vi kan finna verklig helhet och läkning.

Medan vi ändrar vårt centrum måste vi utveckla en annan livsstil, därför att det som är viktigt för oss har ändrats. Kanske kan människor och intressen, som brukade vara viktiga för oss förändras till det bättre därför att vi bryter den nedgörande relationen med alkoholen. Förnyad andlighet kommer att leda till återvunnen mental hälsa.

Dessutom kommer en förnyad andlighet att ändra grundstommen till vår tillvaro eftersom den ger oss utgångspunkt för alla våra beslut och våra relationer. När den har att göra med kvaliteten på vår relation till vad och vem som är viktigast för oss, intar andligheten sin plats tillsammans med de fysiska och de känslomässiga aspekterna i ett tillfriskningsprogram som en nödvändig grund att bygga upp en ny livsstil på.

De följande dagarna kommer vi att se närmare på andlighet och det här med att "återfå sitt förstånd"

onsdag, februari 01, 2006

Steg 2

2. Vi kom till tro på att en kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.

Det räcker inte med att bara vara medveten om att du lider av ett slags beroendesjukdom eller mental förvirring. Du måste tro att det finns någon eller något som kan hjälpa dig att ta itu med den.

Beroendeframkallad sjukdom eller förvirring känns igen på tre huvudsakliga symptom.

För det första förväntar du dig annorlunda resultat av ett oförändrat beteende. När du inte drogar, spelar eller odlar ditt destruktiva beteende vill du fortsätta leva ditt liv som du alltid har gjort. När detta inte fungerar gräver du helt enkelt ner dig och fortsätter att göra på samma gamla vis om och om igen.

Det andra symptomet är den självupptagenhet som hindrar dig från att lägga märke till andra människor. Följden är att många tillfrisknande människor i grunden inte tror att det finns någon som är villig att hjälpa dem.

Det tredje symptomet är grandiositet, självöverskattning. Du tror att du är både smartare och viktigare än någon annan. Följden blir att du ofta är ovillig att tro att någon annan kan hjälpa dig.

Under februari kommer andra steget att genomlysas med fokus på den andliga delen.

Om det första steget handlar om att kapitulera och erkänna - så handlar andra steget om att komma insikt om att det finns en lösning...

Kom tillbaka - det fungerar