torsdag, mars 30, 2006

Ett fullt o tacksamt hjärta

Jag försöker verkligen hålla fast vid sanningen, att ett fullt och tacksamt hjärta inte kan rymma alltför mycket högmod. När varje hjärtslag flödar av tacksamhet, måste det säkerligen resultera i utåtriktad kärlek, den finaste känsla vi någonsin kan hysa.
AS BILL SEES IT, sid. 37
Jag tror att de som följer 12-stegsprogrammet är lyckligt lottade genom att vi ständigt påminns om behovet av att vara tacksamma och om hur viktigt tacksamheten är för vårt tillfrisknande. Jag är sant tacksam för det uppvaknande som min Högre makt har gett mig genom 12stegs-programmet och är glad att jag kan ge tillbaka det som jag fått som gåva. Jag är inte bara tacksam för tillfrisknandet utan för den livskvalitet som mitt nya liv har fört med sig. Min Högre makt har i sin nåd gett mig goda dagar och ett livfyllt av frid och tillfredsställelse, liksom med en förmåga att ge bort och ta emot kärlek och med möjligheten att tjäna andra - i programmet, familjen och samhället. För allt detta har jag "ett fullt och tacksamt hjärta".

måndag, mars 27, 2006

Handlingssteget - forts

Vi fortsätter där vi slutade i torsdags....

Varifrån får jag kraften att ge upp dessa beteenden och attityder?
1. Vilka saker skall jag ta itu med idag och vilka lämnar jag till ett senare tillfälle?

Idag skall jag börja med att:
a)

b)

c)

Det / dessa kan vänta:

a)

b)

c)

Här räknar jag upp exempel på min egoism / själviskhet:

a)

b)

c)

d)

e)

Underlättar min egoism mitt andliga växande?


Mina motiv:Vad klagar mina närmaste mest på när det gäller mig?

a)

b)

c)

d)

Nu är vi snart imål med tredje steget. Två avslutande inlägg kommer under veckan.


Lycka till - med Långsamhet kommer du längst...

P S Idag fyller AA 50 år i Sverige - öppna möten på de flesta håll, se vidare på bl a http://www.aa-goteborg.se/

torsdag, mars 23, 2006

Handlingens steg

Tredje Steget är handlingens steg. Där förväntas jag handla. Att bara tro förändrar inte mitt liv. Men inte heller handling utan tro leder till varaktig förändring. Det fodras såväl tro som handling och attitydförändring. Det är först Andra och Tredje Stegen tillsammans som bildar grunden för tillfrisknande.

Var börjar jag då? Vad är det som jag måste avstå från allra först eller vad är det som är nyckeln som öppnar dörren?

Jag skriver om fem händelser i mitt liv, där jag handlat fel och som jag måste undvika helt för att komma vidare i mitt tillfrisknande.När du är klar med dessa händelser är det dags att gå vidare...


Vill jag ge upp dessa attityder och beteenden?


Mina motiv:

Vad kan hindra mig från att förändra mig och ge upp?

Varifrån får jag kraften att ge upp dessa beteenden och attityder?Fortsatt arbete - kräver papper o penna - kommer på måndag....


Lycka till!

lördag, mars 18, 2006

Tredje steget - jobb att göra..

Efter en dryg veckas upphåll återkommer tredje steget med verkliga handlingsåtgärder - frågot att arbeta med.

Börja med att erkänna det godas existens inom Dig själv och hos andra människor. Föreställ Dig att Du deltar i en dialog med det goda inom Dig, en djup inre dialog. Vågar Du lita på det goda? Kan Du överge Ditt motstånd och Ditt försvar mot det godas röst inom Dig? Läs helst vad det står om steg tre i boken ”Steg in i livet” innan Du börjar arbeta med dessa frågeställningar.

1. Är jag övertygad om att jag behöver förändra mitt liv?Mina motiv:


2. Är jag verkligen övertygad om att en förändring är möjlig just nu?Mina motiv:
3. Är jag övertygad om att jag behöver stöd och hjälp med denna förändring?

4. Vet jag varifrån jag får hjälp?
5. Känner jag mig värdig den hjälpen?Mina motiv:


Fortsatta frågeställningar återkommer i slutet av vecka 12.


Lycka till!

fredag, mars 10, 2006

Idag har jag ett fritt val..,


Vi finner alltid, att någon gång i det förflutna har vi fattat själviska beslut som senare försatt oss i en situation där vi blir skadade.
AA:s stora bok,sid 64

När jag insåg och accepterade att jag hade spelat en roll för hur mitt liv hade gestaltat sig, förändrades mitt sätt att se på saker dramatiskt. Det var nu som 12stegs-programmet började fungera för mig. Tidigare hade jag alltid lagt skulden för min livssituation på andra människor. Jag har aldrig tyckt att jag haft något fritt val att förändra mitt liv. Mina beslut har varit grundade på rädsla, högmod eller egoism. Resultatet blev att besluten ledde mig in på en självdestruktiv väg. I dag försöker jag låta min högre makt leda mig på tillfrisknandets väg. Jag är ansvarig för mina handlingar eller min overksamhet, vad konsekvenserna än blir.

torsdag, mars 09, 2006

Följ principerna...

Du följer tolvstegsprinciperna även om det är besvärligt och även om det tvingar dig att ändra ditt normala sätt att tänka och handla.

Detta är tufft. Människor som är beroende tycker inte om att någon talar om för dem vad de ska göra. Men detta är min uppfattning av vad de Tolv Stegen säger till människor.


Från imorgon kommer frågeställningar att arbeta med....

Kom tillbaka...det fungerar

onsdag, mars 08, 2006

Beslut enligt principer...

Du lär dig att gå tillbaka till tolvstegsprogrammets principer när du fattar beslut i det dagliga livet.

Tolvstegsprogrammets principer avser den övergripande livsfilosofi som bygger på de Tolv Stegen. Dessa principer innefattar bland annat omutlig ärlighet, villighet att erkänna och ta itu med problem så snart de uppträder, villighet att be andra om hjälp för att lösa problemen, förmåga att ärligt betrakta sina styrkor och dess överutnyttjande (de tenderar då att uppfattas som svagheter), förmåga att använda sina styrkor för att hjälpa sig själv och andra, och villighet att be om hjälp på de områden där jag känner mig osäker.

tisdag, mars 07, 2006

Att vara villig...

Om du har alkohol- eller drogproblem måste du sluta droga.

För att klara bör du vara villig att följa vissa instruktioner. För att kunna följa instruktioner krävs att du omger dig med människor som kan ge dig sådana.

Och detta innebär att du måste gå regelbundet på tolvstegsmöten, rådgivning eller terapi eller vad som krävs för att säkra ditt tillfrisknande. Nyckelordet är ”regelbundet”. Du tillfrisknar bäst om du gör detta till en del i din dagliga livsstil.

Som en allmän tumregel kan sägas att du under det första året av ditt tillfrisknande bör ägna lika mycket tid åt att vistas i miljöer inriktade på tillfrisknande som du tidigare brukade vistas i drogrelaterade miljöereller ägna dig åt destruktiva beteenden. Lika många timmar som du förr satt på krogen, spelade på trav eller cybersexade - bör du nu ägna åt att gå på möten. Det låter tufft, men du kommer inte att kunna förändra ditt sätt att tänka om du inte ger tillfrisknandet de timmar av gemenskap med andra tillfrisknande människor som krävs.

måndag, mars 06, 2006

Fortsatta grundprinciper i steg 3

4. Du använder tolvstegsprogrammets andliga riktlinjer för att styra dina handlingar i livet.

De flesta tillfrisknande människor måste bygga upp en grund för sitt andliga liv. Det börjar med en förändring av tankesätt och beteenden. Detta leder i sin tur till förändringar i känslolivet, och dina nya känslor aktiverar din intuitiva förmåga. Denna process gör det möjligt att erfara andlig utveckling och övertyglese kring att det finnsen kraft som är starkare än jag själv - Gud - som jag uppfattar honom

lördag, mars 04, 2006

Självanalys av tredje steget

I första steget har vi insett och erkänt vår maktlöshet, och i andra steget sökte vi nytt hopp om tillfrisknande och möjligen erfor vi också hjälp från en Högre Makt.

Tredje steget är handlingens steg. Där behandlas sådana beslut och handlingar som är nödvändiga för ett liv i andlig harmoni.

Vår uppriktiga strävan efter att överlämna vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattar honom, är förutsättningen för att nå harmoni i Stegprogrammet.

AA:S ”Stora Boken” föreslår att vi tar detta andliga steg tillsammans med en i frågan insatt och förstående person. Även om Du inte är troende eller om ordet Gud inte har någon betydelse för Dig, så gäller tredje steget Dig. Låt inte svårigheter med ”Gudsbegreppet” hindra Dig från att arbeta med steget.

Börja med att erkänna det godas existens inom Dig själv och hos andra människor. Föreställ Dig att Du deltar i en dialog med det goda inom Dig, en djup inre dialog. Vågar Du lita på det goda? Kan Du överge Ditt motstånd och Ditt försvar mot det godas röst inom Dig? Läs vad det står om steg tre i boken ”De tolv stegen” innan Du börjar arbeta med denna text.

Fortsättning o frågeställningar de kommande dagarna.

Kom tillbaka...det fungerar

fredag, mars 03, 2006

Mer om innebörden

3 . Du söker adekvat professionell hjälp för att hantera andra problem som hotar dit tillfrisknande.

Tredje steget innebär att den tillfrisknande söker professionell hjälp och följer de råd som ges för att lära sig hantera de problem som kan medföra återfall. Om du lider av svår abstinens och är i behov av avgiftning, ordnar du det. Om du är fysiskt sjuk och behöver sjukhusvård, lägger du in dig. Om du är deprimerad och detta leder dig till att bete dig destruktivt, söker du psykiatrisk hjälp eller terapi. Du gör vad som krävs för att du ska kunna fullfölja ett program för tillfrisknande.

torsdag, mars 02, 2006

Att följa programmet...

2. Du beslutar dig för att följa tolvstegsprogrammet som en vägledning för ditt tillfrisknande från beroendet.

De Tolv stegen innehåller klara och praktiska riktlinjer för hur du ska göra för att tillfriskna, och när beroende personer tar tredje steget säger de: ”Jag tänker inte fortsätta att odla mina destruktiva beteenden. Jag tänker gå på möten och skaffa mig en sponsor. . Jag tänker arbeta med stegen och försöka vara fullkomligt ärlig. Och jag tänker ta reda på vad jag därutöver måste göra för att fortsätta mitt tillfrisknande

onsdag, mars 01, 2006

Jag låter någon hjälpa mig

TREDJE STEGET: Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade honom...

Det tredje steget handlar om att förlita sig på att hjälp går att få utifrån - från en högre makt, en kraft starkare än du själv.Viljan är detsamma som - förmågan att fatta ett beslut och handla i enlighet med detta.

Allt du försökt har misslyckats. Du vet inte längre vad du ska hitta på. Du är i behov av hjälp och du måste bli villig att ta emot den.
Anta att du skulle vända dig till en advokat med ett juridiskt problem. Advokaten råder dig att ta steg A, B och C, och du vägrar upprepade gånger att följa hans råd. Vad skulle advokaten göra ? Han skulle be dig gå med repliken: ”När du vill ha hjälp, är du välkommen tillbaka.”

1. Du beslutar att acceptera hjälp utifrån (från din högre makt).

”Jag tror fullt och fast att en andlig högre makt ger dig mod, styrka och hopp. Andra människor som har större erfarenhet av tillfrisknandet ger dig den kunskap som krävs. Det är upp till dig hur du vill ta vara på denna kunskap. Överlämna det till din högre makt, men var samtidigt villig att utföra fotarbetet.”

Vi fortsätter imorgon

Välkommen tillbaka...det fungerar