måndag, mars 06, 2006

Fortsatta grundprinciper i steg 3

4. Du använder tolvstegsprogrammets andliga riktlinjer för att styra dina handlingar i livet.

De flesta tillfrisknande människor måste bygga upp en grund för sitt andliga liv. Det börjar med en förändring av tankesätt och beteenden. Detta leder i sin tur till förändringar i känslolivet, och dina nya känslor aktiverar din intuitiva förmåga. Denna process gör det möjligt att erfara andlig utveckling och övertyglese kring att det finnsen kraft som är starkare än jag själv - Gud - som jag uppfattar honom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine