lördag, mars 04, 2006

Självanalys av tredje steget

I första steget har vi insett och erkänt vår maktlöshet, och i andra steget sökte vi nytt hopp om tillfrisknande och möjligen erfor vi också hjälp från en Högre Makt.

Tredje steget är handlingens steg. Där behandlas sådana beslut och handlingar som är nödvändiga för ett liv i andlig harmoni.

Vår uppriktiga strävan efter att överlämna vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattar honom, är förutsättningen för att nå harmoni i Stegprogrammet.

AA:S ”Stora Boken” föreslår att vi tar detta andliga steg tillsammans med en i frågan insatt och förstående person. Även om Du inte är troende eller om ordet Gud inte har någon betydelse för Dig, så gäller tredje steget Dig. Låt inte svårigheter med ”Gudsbegreppet” hindra Dig från att arbeta med steget.

Börja med att erkänna det godas existens inom Dig själv och hos andra människor. Föreställ Dig att Du deltar i en dialog med det goda inom Dig, en djup inre dialog. Vågar Du lita på det goda? Kan Du överge Ditt motstånd och Ditt försvar mot det godas röst inom Dig? Läs vad det står om steg tre i boken ”De tolv stegen” innan Du börjar arbeta med denna text.

Fortsättning o frågeställningar de kommande dagarna.

Kom tillbaka...det fungerar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine