torsdag, mars 23, 2006

Handlingens steg

Tredje Steget är handlingens steg. Där förväntas jag handla. Att bara tro förändrar inte mitt liv. Men inte heller handling utan tro leder till varaktig förändring. Det fodras såväl tro som handling och attitydförändring. Det är först Andra och Tredje Stegen tillsammans som bildar grunden för tillfrisknande.

Var börjar jag då? Vad är det som jag måste avstå från allra först eller vad är det som är nyckeln som öppnar dörren?

Jag skriver om fem händelser i mitt liv, där jag handlat fel och som jag måste undvika helt för att komma vidare i mitt tillfrisknande.När du är klar med dessa händelser är det dags att gå vidare...


Vill jag ge upp dessa attityder och beteenden?


Mina motiv:

Vad kan hindra mig från att förändra mig och ge upp?

Varifrån får jag kraften att ge upp dessa beteenden och attityder?Fortsatt arbete - kräver papper o penna - kommer på måndag....


Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine