tisdag, mars 07, 2006

Att vara villig...

Om du har alkohol- eller drogproblem måste du sluta droga.

För att klara bör du vara villig att följa vissa instruktioner. För att kunna följa instruktioner krävs att du omger dig med människor som kan ge dig sådana.

Och detta innebär att du måste gå regelbundet på tolvstegsmöten, rådgivning eller terapi eller vad som krävs för att säkra ditt tillfrisknande. Nyckelordet är ”regelbundet”. Du tillfrisknar bäst om du gör detta till en del i din dagliga livsstil.

Som en allmän tumregel kan sägas att du under det första året av ditt tillfrisknande bör ägna lika mycket tid åt att vistas i miljöer inriktade på tillfrisknande som du tidigare brukade vistas i drogrelaterade miljöereller ägna dig åt destruktiva beteenden. Lika många timmar som du förr satt på krogen, spelade på trav eller cybersexade - bör du nu ägna åt att gå på möten. Det låter tufft, men du kommer inte att kunna förändra ditt sätt att tänka om du inte ger tillfrisknandet de timmar av gemenskap med andra tillfrisknande människor som krävs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine