fredag, mars 10, 2006

Idag har jag ett fritt val..,


Vi finner alltid, att någon gång i det förflutna har vi fattat själviska beslut som senare försatt oss i en situation där vi blir skadade.
AA:s stora bok,sid 64

När jag insåg och accepterade att jag hade spelat en roll för hur mitt liv hade gestaltat sig, förändrades mitt sätt att se på saker dramatiskt. Det var nu som 12stegs-programmet började fungera för mig. Tidigare hade jag alltid lagt skulden för min livssituation på andra människor. Jag har aldrig tyckt att jag haft något fritt val att förändra mitt liv. Mina beslut har varit grundade på rädsla, högmod eller egoism. Resultatet blev att besluten ledde mig in på en självdestruktiv väg. I dag försöker jag låta min högre makt leda mig på tillfrisknandets väg. Jag är ansvarig för mina handlingar eller min overksamhet, vad konsekvenserna än blir.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine