lördag, mars 18, 2006

Tredje steget - jobb att göra..

Efter en dryg veckas upphåll återkommer tredje steget med verkliga handlingsåtgärder - frågot att arbeta med.

Börja med att erkänna det godas existens inom Dig själv och hos andra människor. Föreställ Dig att Du deltar i en dialog med det goda inom Dig, en djup inre dialog. Vågar Du lita på det goda? Kan Du överge Ditt motstånd och Ditt försvar mot det godas röst inom Dig? Läs helst vad det står om steg tre i boken ”Steg in i livet” innan Du börjar arbeta med dessa frågeställningar.

1. Är jag övertygad om att jag behöver förändra mitt liv?Mina motiv:


2. Är jag verkligen övertygad om att en förändring är möjlig just nu?Mina motiv:
3. Är jag övertygad om att jag behöver stöd och hjälp med denna förändring?

4. Vet jag varifrån jag får hjälp?
5. Känner jag mig värdig den hjälpen?Mina motiv:


Fortsatta frågeställningar återkommer i slutet av vecka 12.


Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine