onsdag, februari 15, 2006

Till verket...

Är detta överdrivna löften ? Vi tror inte det. De har infriats för många av oss - ibland snabbt, ibland långsamt. De kommer alltid att förverkligas, om vi arbetar på det.
(AA:s stora bok,sid 79.)
En av de viktigaste saker 12-stegsprogrammet ger, utöver friheten från ett destruktivt beteende, är förmågan att gå till verket på rätt sätt. Programmet förverkligar ett bättre liv. Att fantisera om det fungerar inte alls. Risken att förbli en olycklig och bortförklarande människa är stor. Genom att gå till verket och tillämpa de tolv stegen i alla mina angelägenheter får jag ett liv som överträffar mina vildaste drömmar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine