söndag, februari 12, 2006

Roten till beroendets bekymmer...

Själviskhet - självupptagenhet ! Detta, tror vi, är roten till våra bekymmer.
(AA:s stora bok, sid 64)

Det är en förbluffande upptäckt, att världen och alla som finns i den fungerar alldeles utmärkt med eller utan mig. Det är en lättnad att få veta att människor, platser och föremål klarar sig bra utan min kontroll och vägledning. Det är fantastiskt att komma till insikt om att en kraft starkare än min egen existerar helt oberoende av och avskild från mig. Jag tror att den känsla av avskildhet som jag upplever mellan mig och min högre makt en dag kommer att försvinna. Till dess får tron på detta fungera som en väg till centrum i min tillvaro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine