söndag, februari 05, 2006

2:a stegsinventering.

Dags att ta fram penna och jobba vidare i programmet.I första steget kan du se kraftlösheten i ditt liv. Då är det lätt hänt att börja misströsta såvida vi inte börjar bekanta oss med det andra steget.

Andra steget är hoppets steg. Där börjar vi se en utväg ur de den återvändsgränd, vi befinner oss i. Vi får förslag om en ny och överraskande väg.

Andra steget är växandets och förändringens steg. Det är fråga om förändrade attityder. Det är också frågan om människan som andlig varelse.

Det andra steget fodrar ingenting, ingen tro, ingen förändring till någonting vi innerst inne inte är.
I detta steg finns ett löfte om en gåva: Vi får tillbaka vår hälsa och med det menas inte bara den fysiska hälsan utan även andlig hälsa och ett friskt liv.

Här är det viktigt att vi förstått andra stegets nyckelord rätt;
KOMMA TILL INSIKT – EN KRAFT STARKARE ÄN VI SJÄLVA – HJÄLPA OSS – VÅRT FÖRSTÅND.

1. Någon / några krafter, som jag anser vara starkare än jag själv.


2. Varför anser jag att dessa krafter är starkare ?
3. Vilken kraft är det som kan ge mig hälsa och förstånd tillbaka ?


4. Vilken ”hjälp” är det egentligen jag behöver ?


5. Vilka egenskaper skall den kraften ha, så att jag kan vara säker på att få hjälp ?


6. Vad betyder / vilken innebörd har orden ”få insikt” och ”att tro” för mig ?

”få insikt”

”att tro”


7. Vem eller vad har hittills varit den största kraften i mitt liv ?


8. Vad har denna kraft fört med sig ?9. Vad betyder i mitt fall att återfå mitt förstånd och att bli frisk,
som det utlovas i steget?10. Hur skulle jag vilja att mitt sinnestillstånd vore ?11. Hurdan skulle jag vilja vara mot andra människor ?


12. Vilken innebörd har ”andlighet” för mig ?13. Vad skulle kunna vara ”andlig tillväxt” för mig ?14. Vilka är mina största hinder för ”andlig tillväxt” ?15. Vilka är mina största fördomar när det gäller andra steget ?16. Vad för slags hjälp behöver jag som stöd för att kunna växa andligt ?17. Här ger jag en förteckning över 6 händelser och aktiviteter där mitt nya andliga liv kommer till uttryck.

1

2

3

4

5

6


Dessa frågor kommer ligga på bloggen under Vecka 6 - ny post går upp om en knapp vecka

Kom tillbaka - det fungerar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine