söndag, januari 01, 2006

Vem behöver ett 12-stegsprogram?

Religion - det är för dem som inte vill till helvetet...
Andlighet är för dem som varit där - men inte vill tillbaks...

Ungefär så uttryckte sig en man jag träffade för några år sedan. Då började jag inse att andlighet inte är något farligt, att GUD - som jag återkommer till under andra o tredje steget inte var något som jag var tvungen at förhålla mig till utifrån gamla värderingar o principer.


Vem behöver 12-stegsprogrammet???

I Romarbrevet 7:15-20 står att läsa;

Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte
Men det jag avskyr - det gör jag
Viljan att göra gott finns hos mig - men inte förmågan.
Det goda som jag vill - det gör jag inte, men det onda, som jag inte vill - det gör jag.
Men om jag gör det som jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar - utan synden som bor i mig.


Vad är då detta för ordklyverier?

Som jag ser det är synden ett uttryck för oönskade beteenden som jag fortsätter odla, trots att jag vet att det tär på mitt välbefinnande.

Det kan vara att jag knarkar eller dricker, mer än jag vill och i sånt mått att jag inte har förmåga att avstå (vi tittar lite mer på det om några dagar), äter för mycket - trots all kunskap om hur jag borde äta eller att jag lägger överdrivet mycket tid framför datorn, spelar nätpoker, chattar eller liknande.

Det kan också handla om att jag söker mig till/odlar relationer med andra som jag vet inte är nyttiga för mig. Det kan handla om snabb o kravlös sex eller att jag stannar kvar i ett äktenskap "för barnens eller ekonomins skull"

Allt det som jag räknat upp här handlar om ett sorts missbruk eller ett beroende...beteenden som jag gärna valde bort..men det är något som fattas mig. Viljan finns...men jag har inte förmågan att ta ett första steg....

Det första steget kommer vi att se närmare på under de kommande dagarna

Även om du idag inte anser att du behöver ett 12-stegsprogram, så kan de insikter och de tankar som kommer till dig vara skäl att hänga med på den här bloggresan några månader framöver...

Välkommen -kom tillbaka, det fungerar

Nemo

P S I sidfoten finns en länk benämnd "Delningar" - fritt fram för inpass, inspel, reflektioner

1 kommentar:

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine