måndag, januari 02, 2006

Steg 1 -behöver jag det?

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt problem och att vi inte längre kunde hantera våra liv.

Detta är till viss del en omskrivning av AA:s första steg. Begreppet ”vårt problem” har ersatt ”alkoholen”.

Det kunde lika gärna stått ”spelbegär”, ”arbetsnarkomani”, "överätning" ,”sexmissbruk” eller något annat som är kopplat till ett beteende som är oönskat.

För att söka svar på om ditt problem är av sådan natur att jag svårligen kan lösa det på egen hand finns här nedan 11 frågor som bara du själv kan svara på….

Svara med JA eller NEJ


Fråga 1. Har du någonsin försökt frigöra dig från ditt problem en vecka - eller längre - utan att lyckas med det?

Fråga 2. Tar du illa upp när andra försöker påverka dig att komma tillrätta med ditt problem?

Fråga 3. Har du någonsin försökt att kontrollera ditt problem genom att övergå till ett näraliggande betende (byta spelform, byta arbete, spritsort m m)?

Fråga 4. Har du tagit en återställare (dvs varit ivrig på spel, mat, sprit, sex direkt på morgonen) under det sista åren?

Fråga 5. Avundas du folk som kan dricka, spela, äta eller arbeta mycket utan att råka ut för svårigheter?

Fråga 6. Har dina problem gradvis blivit värre under det sista året?

Fråga 7. Har dina problem skapat relationsstörningar i hemmet?

Fråga 8. Hävdar du fortfarande, trots bevis om motsatsen, att du kan komma tillrätta med dina problem av dig själv, närhelst du önskar?

Fråga 9. Har du under det senaste året varit borta från ditt arbete därför att du dina problem försatt dig okontrollerbara tillstånd? (gäller ej arbetsnarkomani)

Fråga 10. Har du någonsin haft minnesförluster när du druckit? (gäller endast drogrelaterad prolematik)

Fråga 11. Har du någon gång haft en känsla av att du skulle kunna göra mera av ditt liv om du kom tillrätta med dina problem?
Svarade du JA på fyra eller fler frågor?

Om du gjort det så är det högst troligt att dina problem påverkar ditt välbefinnande i så hög grad att det kan vara värt att hantera dem.

Endast du själv kan, med säkerhet, avgöra om 12-stegsprogrammet är någonting för dig. Om svaret blir JA är du välkommen att följa bloggen i sin vidare resa i de 12 stegen.

Om du inte anser att du har ett problem så föreslår jag att du i framtiden är fördomsfri och ärlig i din bedömning. När - och om - du känner att du behöver hjälp, kan du hitta tillbaka hit, söka upp en självhjälpsgrupp eller söka rådgivning hos en alkohol- o drogterapeut eller annan kompetens som hanterar beroenden.

Imorgon ser vi närmare på begreppet maktlöshet

Kom tillbaka - det fungerar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine