måndag, januari 30, 2006

En ny frihet....

Frihet är för mig både frihet från och frihet att. Den första frihet jag kan glädja mig åt är friheten från beroendet och dess mentala besatthet det för med sig. Vilken lättnad!

Sedan börjar jag uppleva en frihet från rädsla - rädsla för människor, för ekonomisk otrygghet, för att anförtro mig åt någon, för att misslyckas, för att bli försmådd.

Sedan börjar jag åtnjuta frihet att -frihet att välja att vara nykter, låta bli att spela eller arbeta tvångsmässigt i dag, frihet att vara mig själv, frihet att uttrycka min åsikt, frihet att uppleva sinnesfrid, att älska och bli älskad och frihet att växa andligen.

Men hur kan jag uppnå dessa friheter? 12-stegsprogrammet säger klart att innan jag är halvvägs igenom arbetet att gottgöra andra, kommer jag att börja känna en "ny" frihet. Inte den gamla friheten att hänsynslöst göra vad som föll mig in utan en ny frihet, som låter löftena i mitt liv gå i uppfyllelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine