tisdag, september 19, 2006

En händelse..

På valdagen spatserade jag o yngsta dottern längs Vasagatan.
En man dök upp ( även om jag vet att det annars mest är u-båtar som dyker upp) och frågade:

"Är du intresserad av filosofi och meningen med livet?"

Jag sa; " Du har stött på rätt man för ett ja" och tog så hans lilla folder som med darrande hand räcktes fram...

Där stod att läsa;

Duga är en religiöst och politiskt oberoende ideell förening.

Vi har en buddhistisk religiös inriktning där österlandet möter västerlandet i sitt religiösa utövande. Duga är ett forum där vi försöker hitta alla religioners, vetenskapsmäns, och filosofers bidrag till civilisationen. Detta diskuterar, filosoferar och mediterar vi över för att bland annat hitta den gemensamma andlighet som binder samman mänskligheten.

Duga erbjuder en möjlighet att öka medvetenheten om andlighet.


Vår livsfilosofi
Många filosofer och vetenskapsmän har under historiens gång lämnat bidrag till den stora mängd kunskap vi i vår västerländska civilisation har idag.
Vi på föreningen Duga har ”tagit russinen ur kakan” och använder de filosofier som vi anser bäst går att praktiskt tillämpa i dagens moderna samhälle.


Kunskapen om passiv meditation har vi hämtat från Buddhismen.
Grundbetydelsen av ordet meditation är ”att vidtaga de rätta åtgärderna”.
Med hjälp av passiv meditation kan man finna sitt inre lugn och därmed skapa förutsättningar för att göra den för situationen rätta handlingen. Har man uppmärksamheten låst vid saker i det förflutna eller över möjliga scenarier i framtiden är det svårt…

Från Buddhismen har vi även lagen om orsak och verkan, karmas lag. Det innebär att det är du själv och inte någon yttre styrande makt som är orsak över ditt liv. Med den synpunkten kan du själv vara med och skapa din framtid.

Det du gör idag påverkar din morgondag.

En annan stor filosof som vi i föreningen duga tagit fasta på är den grekiska filosofen Sokrates. Från honom har vi tagit idén om att vi har en mängd inneboende kunskap och förmågor som vi inte är helt medvetna om. Genom att få den rätta frågan kan vi ”förlösa” dessa kunskaper. Detta kallas även den Sokratiska barnmorskemetoden. Det intressanta är inte att tala om för dig hur saker och ting är utan att bistå dig att finna din egen inre sanning.
Tro kommer utifrån medan sann kunskap kommer inifrån individen själv.

Gemensamt för dessa två herrar (Buddha och Sokrates) är att de insåg vikten av handlingarnas språk. Det spelar ingen roll hur fina insikter du formulerar för dig själv. Omsätter du dem inte i praktisk handling är de per definition värdelösa och går dig förlorade!

En annan gemensam nämnare är att ingen av dem strävade efter att få någon personlig vinning, ekonomisk eller i form av beundran, för den kunskap de förmedlade. Det intressanta är inte att betala tillbaka till den person som hjälpt dig nå insikt utan att genom den kunskap du fått bistå någon annan med detsamma.
Vi arbetar efter ”skicka vidare principen” där valutan är den växande kunskapen.

Därför måste vi vara en ideell förening och våra kurser hållas till självkostnadspris.


Vår strävan…
…är att göra människor dugligare genom att steg för steg höja kunskapen om oss själva och våra medmänniskor. Genom att bygga sann vänskap kan vi vara med och skapa en bättre framtid!


Idag har Duga ungefär 100 medlemmar varav cirka 50 är aktiva och kommer till föreningen en till tre gånger i veckan.


Praktisk tillämpning
Vår verksamhet inriktar sig främst på kurser och meditation där deltagarna får praktiska verktyg att använda i livet.


Meditation
Vår meditation består av tre delar:

Passiv meditation
Här tränar du dig på den stora konsten att göra ingenting. Lärs ut på vår kommunikationskurs.
Passiv meditation är förutsättningen för levande och aktiv meditation.

Levande meditation
Här lär du dig att finna dina inneboende förmågor genom den sokratiska barnmorskemetoden. Detta gör man tillsammans med en ”meditör". I den levande mediteringen används en L-meter (laddingsmätare) som används som en guide för att finna de områden i livet där du har möjlighet att växa.
Kommunikationskursen är ett förkrav för vår levande meditering.

Aktiv meditation
Här tar du ansvar för dina insikter från den levande mediteringen och omsätter dem genom handling till förmåga. Nu talar du handlingarnas språk!


Jag har hämtat det kursiverade avsnittet från www.duga.nu


Buddhastaty från Borobodour . Java

Helt rätt för mig och jag kommer definitivt undersöka den här verksamheten närmare. Att blanda Buddha och Sokrates med van Däniken... bara en sån sak.

Det hände andra skumma grejer igår... jag hittade 380:- i sedlar på Frölunda torg...bara så där...


Och inatt drömde jag att Martin Timell och jag tävlade i att ge Carola massage på axlar och nacke.. Horror!

1 kommentar:

  1. Jäkla sektelände det där med ett riktigt pinsamt par som grundade sekten efter uteslutning/avhopp från scientologin. Den som vill förstöra sitt liv kan ju gå med.

    SvaraRadera

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine