fredag, mars 02, 2007

Fem frågor att reflektera över

Fem frågor om det inre som med fördel sker i reflektionens ljus under helgen....

1. Om du låg för döden, och du skulle tala om för dina barn eller andra yngre anhöriga, de tre viktigaste sakerna du lärt dig i ditt liv, vilka skulle det vara?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Vad ger dig den största glädjen, tillfredställelsen och förnyelsen i ditt liv och hur skulle du kunna uppleva mer av det?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Vem är du? Utan ditt arbete, pengar, familj etc? Beskriv i detalj!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Vilka aktiviteter skulle du kunna lägga till ditt liv som skulle vara källa till glädje och rikedom för dig?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Tänk på någon som du djupt beundrar och uppskattar. Förklara vad som gör att du tänker just på den personen.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine