fredag, november 18, 2005

Syndabocken - som vuxen

Syndabocken som vuxen

Var en gång ett barn som behövdes som bortförklaring till familjens problem. Han fick bära föräldrarnas synder. Familjen har problem därför att barnet betedde sig på ett problematiskt sätt. Han drivs ut i ödemarken tillsammans med andra ödemarksbröder. Tecken på ödemarksidentitet:

- det han gör sker det alltid på bekostnad av andra
- signalerar med sitt beteende att han ser andra som objekt, inte som subjekt
- ser dem bara genom sina behov och därför ser han dem inte alls
- han har inte internaliserat förmågan att se och driva kollektiva intressen
- ingen förmåga att känna skam
- oförmåga att identifiera sig med arbetsplatsens kollektiv och driver inte heller dess intressen
- känner ingen samhörighet med andra
- blir ensam med sina känslor, tankar, erfarenheter
Risk att alkoholen ersätter relationerna
- alkoholen blir hans vän, isorger, glädje, vid motgångar osv

Relationerna "förtingligas"

- han behöver andra men låter aldrig andra behöva honom
- andra människor blir föremål för honom
- andra människor finns till enbart och uttryckligen för honom
- de är bara intressanta när han kan få ut något av dem
- svårt att samarbeta
- saknar vuxenheten, förmåga att se på sitt eget beteende
- självisk, kan inte ta hänsyn till andra -
andras framgångar upplevs som hot
- han förväntar sig att andra ska beundra honom
- tar helt åt sig äran om ett initiativ på arbetsplatsen blivit en framgång
- ofta oberäknelig och hans reaktioner är svårförståeliga eftersom han lever i en annan värld än sina arbetskamrater
- han är inte ärlig, överdriver sina framgångar, kan ljuga om det behövs
- han är inte sann i sitt känsloliv, han förmår inte visa sig som den han är inför andra

Syndabocken manipulerar andra

- ber inte andra om hjälp , skulle då stå i tacksamhetsskuld till dem och blir tvungen att erkänna att han inte klarar sig ensam
- försöker påverka andra genom manipulation
- han klarar inte av jämlika förhållanden
- hans behov är så stora att han förmår inte att se andras, han ser andra som potentiella mödrar

Syndabockens oförmåga att ta hänsyn till andra kan också bero på att han aldrig har blivit frustrerad. Han har fått för mycket och man har aldrig sagt nej till honom. Han har uppfostras till prins som enbart har rättigheter och i8nga som helst skyldigheter. En sådan person betraktar han som sina betjänter. Han kai^ inte säga nej till sig själv I detta fall har symbiosen varit alltför stark

Skammen isolerar

- han kör över andra och gör sådant som strider mot hans egen moral
- han utnyttjar andra och fungerar inte enligt sitt kollektivs regler och normer, därför upplever han skuld
- han ändrar inte sitt beteende trots skulden
- han är inte mogen att avstå från barnets rättigheter och bli vuxen
- han sviker sina löften

Den obearbetade vreden saboterar relationer

- bär mycket vrede inom sig p g a att ha blivit övergiven
- tar sig uttryck i ett oförklarligt behov av att bråka, river upp himmel och jord
- de obearbetade upplevelserna av övergivenhet kan leda till att syndabocken själv överger andra innan de hinner överge honom
- han saboterar relationer, sviker sina löften och är otrogen
- riskerar relationen att bli allvar stiger han ut ur den

Avunden beror på den egna bristfälligheten

- han står inte ut med att andra får något som är fint och gott eftersom hans eget behov av det är så starkt
- han är avundsjuk på andras framgångar, på den uppmärksamhet de får, på deras löneförhöjningar
- blir lätt misstänksam
- betraktar sig själv som värdelös
- förstår inte att två människor kan ha framgång samtidigt Han är benägen till avundsjuka

Lästips: "Tusen små bitar" James Frey

Imorgon: "Tapetblomman"

2 kommentarer:

  1. Vem är du av dessa olika figurer? Hjälten, räddaren, syndabocken eller någon annan?

    SvaraRadera
  2. Ser mig nog som syndabock/clown...tror jag skrev det i ett inlägg för 5-6 dagar sen.

    SvaraRadera

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine