fredag, januari 06, 2006

12 steg "in a package"

När vi ser på 12-stegsprogrammet kan begreppet GUD ge upphov till rädslor, skepsis och näsrynk... vi kommer att hantera Gudsbegeppet under februari o mars. Tills vidare kan du slappna av och förhålla dig till GUD på vilket sätt du vill...det kommer du kunna göra i framtiden också. Stegn här nedan är omarbetade (1 o 12) där begreppet alkohol ersatts av mer allmängiltiga termer


Steg 1-3 handlar om att vakna upp

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt problem och att vi inte längre kunde hantera våra liv.

2. Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, såsom vi själva uppfattade GUD.

Steg 4-6 handlar om att rensa upp

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

Steg 7-9 handlar om att göra upp

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat och var beredda att gottgöra dem alla.

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.

Steg 10-12 handlar om att växa upp

10. Vi fortsatte vår moraliska inventering och erkände genast när vi hade fel.

11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom varvid vi endast bad om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra med olika beroendebeteenden och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine