lördag, juli 26, 2008

Leva i nuet - återigen.

Eckart Tolle - en shunne som jag hissat här tidigare börjar nu skramla alltmer. Han är med i Oprah Och här - i Svd - ger han uttryck för sitt tänk. Som handlar om att sluta tänka....Han kom bland annat fram till;– Först när vi slutar identifiera oss med våra intellektuella förmågor kan vi uppleva en annan medvetenhet. Där blir känslan av vem man är någonting betydligt djupare än tankarna.Och vägen dit skulle då gå genom att vi blir medvetna om hur den mental tankeströmmen påverkar oss;Mentala processer formas nästan uteslutande av minnen, reaktionsmönster och oro för framtiden. De blir egots kärna, eftersom egot bara är vårt eget själv som identifierar sig med strömmen av tankar. Fast de flesta är inte medvetna om sin ständiga, inre dialog med en olycklig och negativ röst.Botemedlet, enligt Tolle:Att vi måste avidentifiera oss från våra egna tankar och lära oss leva precis just här och precis just nu. För livet är nu – aldrig i nästa ögonblick, aldrig någon gång senare. Ändå är vi så sällan helt och fullt hemma i nuet. För att nå dit måste vi skilja oss från tänkandets villkor, menar Eckhart Tolle.–Du vet precis i vilka ögonblick du känner dig sant levande – det är i nuet. Som ute i naturen när det plötsligt infinner sig en intensiv glädje. Eller när du känner kärleken mellan dig och din partner. Eller i mötet med en främling. I dessa ögonblick av närvaro och livskänsla spelar vår mentala förmåga ingen roll.Tolle menar vidare;Det gäller att skapa en relation till nuet – och se hur vi gör. Behandlar vi det som ett ­hinder som måste övervinnas? Som en fiende? Eller måste vi desperat komma till nästa ögonblick, så att nuet bara är en språngbräda?Jag föreslår att du läser hela artikeln på Svd. Det kursiva är hämtat därifrån.

2 kommentarer:

  1. Tolle är en modern upplyst mästare som insiktsfullt förklarar det mänskliga sinnets sätt att fungera.

    Många upplysta mästare, från Jesus, Budda, Nisargadatta, Ramana, Osho, Levenson, etc har framfört samma insikter som Tolle, eftersom det handlar om samma fenomen. När själen (varat) inte identifierar sig med tankar, känslor och kropp, utan när insikt uppstår att jag är det som är medvetet (subjekt) om tankar, känslor, kropp, etc (objekt) vilket kallas Self-Realization, frigörs den obegränsade glädjen, kärleken (ovillkorliga eller kärleken till livet), friheten och stillheten som flödar som en vulkan ur din djupaste källa. Det är det högsta fenomen som kan hända en människa och innebär slutet på allt lidande som sinnet skapar med sina tankar och känslor.

    Lösningen är att hela tiden observera sina tankar och känslor, att identifiera sig med The Silent Watcher som observerar tankar och känslor samt reaktioner tills allt motstånd, negativitet, dömande, etc har upphört.

    Tolle är otroligt klar och insiktsfull och det är ingen slump att så många människor dras till hans undervisning som är lika kraftfull som Jesus, Buddas, Oshos, fast på ett modernt västerländskt sätt. Vi har tur som lever samtidigt som Tolle, en samtida västerländsk mästare.

    SvaraRadera

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine