tisdag, april 04, 2006

Självrannsakan...hur då?

Om du tänker dig att du överför äganderätten till ditt liv till en Högre Makt på samma sätt som du skulle överföra äganderätten till ett företag. Något av det första man skulle göra om man förhandlade om att sälja ett företag vore att genomföra en inventering för att upptäcka de varor som är föråldrade eller skadade och inte längre går att sälja.

I det fjärde steget kallar vi det för en "moralisk" självrannsakan, för vi gör en lista över egenskaper och beteenden som som har överskridit våra högsta eller moraliska normer.

Vi gör även upp en förteckningen över våra goda egenskaper och de beteenden som representerar dessa.

Att få ett raseriutbrott eller ge någon på käften kan ha haft önskad effekt när du var tre år - men funkar inte så bra för en 30-åring. Att man var bra på att flörta när man var 16 gjorde kanske att man blev bekräftad, men om du är förälder med tre barn finner man att flörtandet skapar problem i äktenskapet.

Vi kommer under de följande dagarna se på frågeställningar som rör denna inventering kopplat till uppväxten

Kom tillbaka - det fungerar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine