söndag, april 09, 2006

7-12 årsåldern

Skoltiden (Från 7 år-12år)

Vad tyckte jag om skolgången?
Hur klarade jag mig?
Hur var jag som barn under dessa år?
Beskriv dig själv i skolåldern. Beskriv dina vänner under skoltiden.
Kände du dig någonsin ensam?
Hur var mitt förhållande till lärare och andra auktoriteter?
Hur var mitt familje- och hemliv?
Hur var mitt förhållande till mor och far?
Vilka plågsamma minnen eller minnen av speciella problem har jag från dessa år?
Vilka sorgliga minnen har jag av gärningar som jag gjorde andra?
Vilka lyckliga och spännande minnen har jag av denna tid?
Vilka minnen har jag av att ha lyckats eller haft framgång från denna tid?
Vilka sexuella minnen har jag från denna tid?

Fler frågor om livet från puberteten och framåt...kommer på onsdag.

Kom tillbaka- det fungerar

1 kommentar:

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine