söndag, april 02, 2006

Fjärde steget - en förklaring

Steg 4 - Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.

Det fjärde steget kan utgöra inledningen till varaktiga karaktärsförändringar. Vi har i de tidigare stegen överlämnat vårt liv o vår vilja till en Högre makt i den mån vi kan, och nu är det dags att göra en andlig storstädning för att ta reda på varför vi ligger i strid med oss själva och andra männsikor i vår närhet.

Genom att arbeta med de kommande stegen kan vi blottlägga destruktiva beteenden som vi förnekat och karaktärsfel som blockerat vårt andliga växande. Samma sorts synd är roten till vår oärlighet, vår kritiska intolerans och vår överdrivna rädsla, skuld, självömkan, smärta, skam, storhetsvansinne och avund.

Många av oss har inte insett att det var de här problemen i vårt inre som gjorde oss olyckliga. De var bara "osynliga" obehag som andra ibland såg och påverkades av, men som vi inte kunde skilja ut som problem orsakade av vårt problem och våra attityder.

Vi kommer under de följande dagarna gå igenom de förberedesler som krävs för att börja med en självrannsakan

Kom tillbaka - det fungerar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine