onsdag, april 12, 2006

13år till vuxen

Ungdomstiden (Från 13 år fram till vuxenåldern)

Hur var mitt hemliv?
Hur var förhållandet till mor och far?
Fullgjorde jag skolplikten, realskolan eller yrkesskolan/utbildningen?
Om jag avbröt min skolgång, vad berodde det på?
Vilken inställning hade jag till skolgången i denna ålder?
Hur klarade jag mig i skolan?
Hur var jag som tonåring?
Vilka vänner hade jag?
Vilka intressen hade jag?
Vad var roligast att göra i denna ålder?
Hur var mitt förhållande till lärare och andra auktoriteter?
Vilka plågsamma minnen har jag från denna tid?
Vilka lyckliga minnen har jag från denna tid?
Har jag kvar känslor från denna tid, av att ha blivit sårad, känt rädsla eller skuld och andra känslor som tynger mitt sinnelag?
Vilka minnen har jag av att ha förorsakat smärta för andra under dessa år?
Vilka sexuella erfarenheter hade jag under dessa år?
Vilka tilltalande minnen beträffande sexualiteten har jag från denna tid?
Vilka plågsamma minnen beträffande sexualiteten har jag från denna tid?
Fick jag skuldkänslor som hängde samman med sexualiteten?
Hur var mitt andliga liv under dessa år?
Vad hade jag för värderingar och moral under denna tid?
Var de mina egna? Levde jag i enlighet med dem?
Vilka speciella minnen har jag från denna tid av att ha lyckats eller haft framgång?

Vi fortsätter senare i påskhelgen - söndag

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine