söndag, april 16, 2006

Här o nu - vuxenåldern

Nu har vi kommit till nutiden....

Vuxenåren

Hur är mitt arbete och mitt arbetssätt?
Hur trivs jag med mitt arbete?
Hur kommer jag överens med mina chefer och arbetskamrater?
Hur förhåller jag mig till auktoriteter - polisen, myndigheter, tjänstemän etc?
Hurdan människa är jag nu? Beskriv dig själv så nogrannt som möjligt!
Vilka är mina livsvärderingar?
Lever jag i enlighet med dem eller i motsatsförhållande till dem?
Hur är mitt umgänge?
Hur är mitt äktenskap?
Vilka plågsamma erfarenheter har jag av relationer mellan människor?
Vilka trevliga minnen har jag av relationer mellan människor?

Granska dina relationer till dina närmaste!

Hur är mitt hemliv just nu?
Är mina behov tillfredställda i mina nära relationer?
Har jag tillfredställt någon annans behov?
Finns det barn för närvarande med i mitt liv?
Hur är förhållandet till mina barn?
Hur är mina barn, var och en för sig?
Vem av dem liknar mig mest?
Vilka plågsamma minnen har jag av att vara förälder?
Vilka erfarenheter har jag av att ha lyckats som förälder?
Vilka trevliga minnen har jag av att vara förälder?
Försöker jag leva i enlighet med någon annan människas livsvärderingar?
Lever jag överhuvudtaget efter några livsvärderingar?
Lever jag emot de värderingar jag själv trott på?

Lev med dessa frågeställningar och jobba vidare.... mer kommer mot slutet av veckan


Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine