måndag, april 29, 2013

Öppna frågor

#blogg100 p 96

Just nu går jag en utbildning i Motiverande Samtal. Den är mycket bra. Det jag bland annat har att jobba med är empatiskt förhållningssätt. Jag lyckas bättre än Anders Jansson i rollen som skolkuratorn


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine