söndag, oktober 04, 2009

Kan man bli fri från beroende och skam?

I TV-serien Kysst av spriten finns några tilläggsklipp där bland andra Peter Wirbing lägger ut texten kring en del frågställningar. Peter har en frågespalt i DN och jag finner hans resonemang och svar till största delen vettiga. Det jag har invändningar mot är exercerandet i mängden man dricker - men i övrigt finner jag resonemangen och synen på beroende i linje med "min skola".

I klippet nedan tar Peter upp "Kan man bli fri från sitt alkoholberoende" Det är intressanta 5 minuter som jag varmt rekommenderar.

och det här - om skammen - det som hindrar är klockrent. Det handlar mycket om historia - om hur vi ser alkoholism som ett socialt problem, snarare än ett medicinskt/hälsoproblem - kopplat till svårigheten kring moraliteter och oförmågan att erkänna misslyckanden...

1 kommentar:

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine