torsdag, januari 08, 2009

Meningen med livet. Vilket liv?

Jump for JoyImage by Scott Ableman via Flickr
Att leva ett o-liv. Inget vidare. Att komma till ro med sig själv. Att slippa jaga runt och bara försöka hitta rätt...så trasigt och tragiskt. Känner igen mig själv i det. Att det skulle ta nästan 40 år att gå i mål. Waste...

Första steget kan vara att du kommer underfund om vilka dina grundläggande värderingar är om vad som är ett rätt och riktigt liv och hur ditt liv idag motsvarar din syn på detta. Jag bjuder in dig till en övning för att utforska detta.

Svara på frågan: Hur viktiga är följande områden i livet för dig på en skala mellan 0-100 poäng?

1. äktenskap, partnerskap, nära relationer
2. föräldraskap
3. andra familjerelationer
4. vänner/sociala relationer
5. yrkesval, arbetsliv
6. utbildning/personlig utveckling
7. ledighet/fritid
8.andlighet
9. samhällsfrågor,socialt engagemang
10. hälsa, välbefinnande

Svara sedan på frågan:

Hur nöjd är du med hur du lever i dag inom respektive område. Använd återigen skalan om 0-100 poäng.

Du har förmodligen nu funnit en skillnad mellan hur det är och hur det borde vara inom olika områden i ditt liv utifrån dina grundläggande värderingar.

Fråga dig nu:

Vad skulle du kunna göra för att minska avstånden inom de områden som är mest viktiga för dig och där det samtidigt finns större skillnader? Vad kan bli dina första steg för att minska skillnaden mellan hur det är och hur du skulle vilja att det skulle vara?


Reblog this post [with Zemanta]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine