fredag, mars 03, 2006

Mer om innebörden

3 . Du söker adekvat professionell hjälp för att hantera andra problem som hotar dit tillfrisknande.

Tredje steget innebär att den tillfrisknande söker professionell hjälp och följer de råd som ges för att lära sig hantera de problem som kan medföra återfall. Om du lider av svår abstinens och är i behov av avgiftning, ordnar du det. Om du är fysiskt sjuk och behöver sjukhusvård, lägger du in dig. Om du är deprimerad och detta leder dig till att bete dig destruktivt, söker du psykiatrisk hjälp eller terapi. Du gör vad som krävs för att du ska kunna fullfölja ett program för tillfrisknande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine