onsdag, mars 08, 2006

Beslut enligt principer...

Du lär dig att gå tillbaka till tolvstegsprogrammets principer när du fattar beslut i det dagliga livet.

Tolvstegsprogrammets principer avser den övergripande livsfilosofi som bygger på de Tolv Stegen. Dessa principer innefattar bland annat omutlig ärlighet, villighet att erkänna och ta itu med problem så snart de uppträder, villighet att be andra om hjälp för att lösa problemen, förmåga att ärligt betrakta sina styrkor och dess överutnyttjande (de tenderar då att uppfattas som svagheter), förmåga att använda sina styrkor för att hjälpa sig själv och andra, och villighet att be om hjälp på de områden där jag känner mig osäker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine