lördag, februari 11, 2006

Brist på självtillit?

Vi frågar oss, varför plågas vi av rädslor?
Var det inte för att vi saknade självtillit ?
(AA:s stora bok, sid 68.)
Alla mina karaktärsfel avskiljer mig från min högre makt. När jag inte låtsas om min samhörighet med den, möter jag världen och mitt destruktiva levnadssätt ensam och blir beroende av min självtillit. Min egoism har aldrig gett mig trygghet och lycka utan bara resulterat i rädsla och missnöje. Min högre makt öppnar en väg tillbaka av sinnesro och tröst. Men först måste jag vara villig att erkänna mina rädslor och förstå deras ursprung och den makt de har över mig. Jag ber ofta en högre makt att hjälpa mig förstå hur jag blundat för detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine