lördag, november 29, 2008

Nemo o GP

Det kom ett mail efter det att jag ansatt Kenth Andreasson och piskat in lite länkvett i redaktionskroppen på GP och samtidigt blivit lätt megaloman i mitt beteende och tankemönster.


Mitt mail:

Tidigare i veckan fanns en insändare på Fria Ord i GP
som bland annat handlade om blogglänkar från Twingly.

Se vidare denna artikel i Resumé

Min fråga är - har GP för avsikt att införa något liknande? I så fall när o hur?

Vänligen

Nemo - i bloggosfären

Svaret:

Hej Nemo

Tack för ditt mejl. Vi utreder just nu frågan och tittar på olika möjligheter. Jag kan inte riktig svara på när vi inför det.

Vänliga hälsningar
Chefen webbredaktionen
Reblog this post [with Zemanta]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine