måndag, november 24, 2008

Gollums farfar...


My preciuosssss......


....har en god idé om hur det skall gå till för att få jätteproppen Nemo tillbaka till biosalongerna igen
Reblog this post [with Zemanta]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine