söndag, september 23, 2007

Betraktelse i Nuet

Eckart Tolle - en skön tysk - om du frågar mig. Hans bok "Lev livet fullt ut" har mycket att ge för den som vill finna och ta emot. De som recencerat finns som alltid i två läger;

"Psykologen" säger: Vad är psykologisk smärta? Detta är återigen är en av många människoförbättrande böcker som rör sig med ett eget språk som försöker beskriva psykologiska fenomen bortom vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologisk smärta skulle väl närmast översättas med psykiskt lidande. Jag menar att smärta det känner man väl närmast i kroppen. Psyket lider. Tyvärr så blir detta mest ett sammelsurium och framstår som mubojumbo. Tyvärr betyget blir bara en svag -1. Boken passar de som har en förkärlek för att bli frälsta (gurukomplexet).

Däremot menar "Insikter bortom vetenskapens besserwissrar" att:
En strålande bok. Eckhart Tolle ger i denna bok ovärderliga redskap för alla som vågar läsa utan skyddsglasögon. Han lär oss att vända blicken mot oss själva i stället för att peka ut syndabockar runt omkring oss. Boken är så fylld av insikter att den behöver läsas flera gånger för att riktigt sjunka in. Här finns redskap som helt befriar oss från beroende av experter som tror sig veta bättre med hänvisning till vetenskap och beprövad erfarenhet. Tolle baserar sin insikt på vad han själv erfarit, inte på vad han läst i böcker eller blivit itutad av någon annan. En bok jag verkligen vill skänka som gåva till andra!

Oavsett vad du har för anslag gentemot vetenskap, tro och tänkande, så lever du nu.... om detta menar Tolle; All negativitet orsakas av en ansamling av psykologisk tid och ett förnekande av nuet. Obehag, ångest, spänningar, stress, oro - vilka alla är olika former av rädsla - orsakas av för mycket framtid och för lite av närvaro. Skuldkänslor, ånger, bitterhet, missnöje, sorg och alla former av brist på förlåtelse orsakas av för mycket förfluten tid och för lite närvaro.

Jaha... men du kanske invänder - Jag kan inte tro att jag någonsin skulle kunna nå en punkt då jag är fullständigt fri från mina problem.

Tolle fortsätter; Så rätt. Du kan aldrig nå den punkten eftersom du befinner dig vid den punkten nu. Det finns således ingen frälsning i tiden. Du kan inte vara fri i framtiden. Närvaro är nyckeln till frihet, och därför kan du bara vara fri just nu.

Tiden läker alla sår.... jaha...där kom den gamla devisen på skam...
I min iver att skapa ett pedagogiskt anslag på detta kommer mina obefintliga konstnärstalanger väl till pass:


På väg i Livsresan....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine