torsdag, oktober 12, 2006

Feedback!

En läsare skrev ett mail till mig... som jag först kände ett behov av att publicera.

Efter samtal med kvinnan of my life - S - kom jag till insikt om att det var ju ett sätt att visa att jag brydde mig om läsarens kommentar.

Jag skriver för min egen skull - oavsett vad för reaktioner det möter. Det är ju bland annat därför som jag tagit bort comments-fältet. Träning i att balansera känsloläget mellan grandiositet o självförakt är en konst och ett förhållningssätt jag ständigt behöver träna på.

Resultatet blev nån sort kompromiss...

Hur skulle du ettikettera Nemos så kallade blogg?
Stabil
Nervös
Osammanhängande
Oläsbar
Glädjehöjare
Oppoturnistisk
Free polls from Pollhost.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine