lördag, april 30, 2011

Mer eller mindre beorende... kan det vara så?

Idag är det Valborg och många förväntas bli gött packade, få övre tandraden inslagen, bli ofrivilligt penetrerade bakom en nyknoppad buske i en daggvåt park och alla ville väl egentligen bara ha trevligt från början....För några dagar sedan skrev jag ett inlägg som svar på en annan bloggpost. (Många poster blir det…)

Det handlade mest om vågskålar - vad det är som gör att en person slutar dricka och börjar överväga att styra om kursen mot ett annat sätt, ett annat liv.

En av mina bloggläsare - m·x|360° - undrade i en kommentarVarför låter inte behandlingssystemet människor bli nyktra under en obestämd tid så att de kan slutföra sina plikter innan de tar ett beslut om att eventuellt fortsätta att leva ett liv med alkohol? Borde inte systemet och samhället gilla detta, även om det inte är för alltid?

I samma kommentar förkom också ett antal påståenden som kanske till viss del förklarar frågeställningen.

"Att alla som är beroende av alkohol mer eller mindre"

Enligt mitt sätt att se det är du beroende - eller inte. Lika lite som man kan var mer eller mindre gravid kan man vara mer eller mindre beroende. Beroende kan vara mer eller mindre utvecklat - men den springande punkten handlar om att du inte förmår att avstår från aktiviteter som ger dig konsekvenser som du inte vill ha. Och ja - det kan gälla något så simpelt som att du bestämt dig för att göra en bestämd aktivitet på lördag (träna, köra till sommarstugan före kl 11, träffa en bekant) men avstår detta för att du inte orkar...det blev lite mycket igår.

Nu menade kanske m·x|360° mer eller mindre långt gången.. mer eller mindre grava konsekvenser av sitt beroende. Han fortsatte;

"Att sluta för en plikts skull tillåter varken AA-möten eller behandlingshem för där gäller det att falla till föga, rätta sig i ledet och kamma luggen innan storebror klipper till en. Det gäller att låta sig frälsas av de tolv stegen eller något likvärdigt "

Att AA skulle innehålla plikter och ställa upp villkor är en vanföreställning. Endast "en önskan om att sluta dricka" är det som formulerats i AA:s traditioner. De tolv stegen ses som en rekommendation - men ingen kan uteslutas, bortstötas eller vägras tillträde till AA-möten.

Behandlingshem förutsätter som regel total avhållsamhet från alkohol. Har jag diagnostiserats som alkoholberoende kommer behandlingen inte vara framgångsrik - såvida inte syftet är att "lära sig dricka som folk". Hittills har jag inte träffat på någon med alkoholism som lärt sig den konsten mer än högst tillfälligt.
Syftet med att tillfriskna från alkoholism är väl för de flesta primärt att de negativa konsekvenserna upphör. Få om ens någon får det resultatet med fortsatt drickande.

Vi kunde i veckan läsa om Emma Igelstöm som tampats med sin alkoholism. Hon säger sig ha en beroendepersonlighet;

"– Jag har en beroendepersonlighet och det tar sig uttryck i träning, bantning, jobb eller vad som helst. Det är ingenting jag skäms över längre, jag är snarare stolt över att jag vågat ta tag i mina problem och får den hjälp jag behöver. Får du veta att du exempelvis drabbats av cancer eller diabetes är det inte förknippat med skam, det ska inte heller den här sjukdomen vara. Jag berättar och hoppas att det kan hjälpa andra.."

Det handlar alltså inte bara om att sluta dricka och bli nykter - även om det är det primära målet. För att du skall få ett gott tillfrisknande handlar det om att se över sitt sätt att leva och på sikt bygga upp ett saldo. Ett andlighetskapital en självkänslotyngd eller  inre trygghet/frid...you name it

Jan Blomqvist har skrivit en bok som heter "Inte bara behandling". Den har jag läst. Jag har den i bokhyllan. Jag lånar gärna ut den. Den belyser en relativt stor studie kring personer som valt andra sätt att nå nykterhet än genom AA eller behandlingshem. Jan Blomqvist kallar dessa för självläkare.

Om boken: Hur går det till att sluta med ett avancerat alkoholmissbruk? Vilka upplevelser och inflytanden är det som får människor att besluta sig för att förändra skadliga alkoholvanor? Vad krävs för att man ska kunna gå från beslut till handling? Hur växer en ny, nykter livsstil fram ur det som från början kanske bara var ett tillfälligt uppehåll i drickandet? Det finns många studier av utfallet av olika behandlingsprogram. Den undersökning som redovisas i denna bok tar istället sikte på det långsiktiga förändringsförloppet och försöker ge en bild av hur vägen ut ur missbruket formas i samspelet mellan yttre inflytanden och psykologiska processer. Undersökningen bygger på intervjuer med människor, som funnit en väg ut ur missbruket med hjälp av olika former av behandling, med stöd av AA, eller på egen hand. Boken försöker ge en bild av vad som skiljer dessa vägar åt, men betonar framför allt det som förenar dem. I en inledande del granskar författaren gängse förklaringsmodeller till missbruk och argumenterar för ett övergripande och samlande perspektiv, där missbrukarens drickande ses som ett komplext livsstilsproblem. Boken vänder sig såväl till praktiker på missbrukarvårdens område som till studerande vid olika utbildningar och en intresserad allmänhet. Författaren är leg. psykolog och fil.dr i socialt arbete, och har under en lång följd av år varit verksam på området, både som praktiker och forskare.


Eftersom jag länge såg mig som en självläkt alkoholist (jag hade några svåra och gravt miserabla år kring 1989-1991) för att sedan under i stort sett under hela 90-talet bara "balla ur" 3-4 gånger per år - så är jag en aning skeptisk kring de slutsatser som dras i boken. Bland annat är självläkarna nästan uteslutande människor som inte haft en haft en accelererande alkoholkonsumtion under åren närmast före lösningen (sid 181). De är inte heller särskilt väl uppföljda enligt mitt sätt att se det - hur såg det ut efter 10-15 år t ex.

Vidare kom SBU redan för tio år sedan med en stor och omfattande studie kring vilken typ av behandlingar som var framgångsrika:

Flera psykosociala behandlingsmetoder, som karakteriseras av en klar struktur och väldefinierade åtgärder, har gynnsamma effekter mot alkoholberoende. Dit hör kognitiv beteendeterapi, tolvstegsbehandling, strukturerad interaktionell terapi, strukturerad modern terapi med dynamisk referensram, motivationshöjande behandling, parterapi samt strategier där anhöriga engageras i behandlingen.

Slutligen - hela behandlingsapparaten och synen på kompetens kring behandlarna när det gäller beroenden är i Sverige en makalöst märklig manick... Läs gärna vad Utbildningsföretaget Bergströms belyser i denna PDF. 

Ta väl vara på dig och de dina i helgen....


6 kommentarer:

 1. Nej, jag tror inte heller att man kan vara beroende lite så där... Är själv spelmissbrukare - men vill bli "bara" spelberoende. Gillar dina resonemang. Trevlig helg själv!

  SvaraRadera
 2. Tack för feedback, Margareta - enligt mitt sätt att se det är missbrukare och beroende inte riktigt samma sak - eller det behöver inte vara det.

  Lycka till med ditt tillfrisknande

  SvaraRadera
 3. Bortsett från alla definitioner och behandlingsformer så är det också så att när du har druckit på ett dåligt sätt så har du skadat de nära och kära i din omgivning. För att reparera dessa relationer på djupet och bryta dåliga mönster så de inte går vidare till dina barn då krävs det att man slutar helt. Tillit växer inte till sig i "jag har dragit ner nu" eller "jag har det under kontroll nu". Det har anhöriga hört det förr och nu krävs det rejäla förändringar för att det ska kunna växa tillit igen.

  SvaraRadera
 4. Nattens Bibliotek - den aspekten är oerhört viktig. Det gäller att visa sin villighet att tillfriskna på ett påtagligt sätt. "Halvmesyrer är sällan till någon nytta"

  SvaraRadera
 5. Missförstådd
  Att bli missförstådd är varken fel eller ovanligt utan bara ett tecken på att jag har uttryckt mig lite luddigt eller obegripligt i största allmänhet.

  Det jag avsåg med min förra kommentar var inte frågan huruvida man är beroende eller inte. Det finns inget som heter lite beroende eller någon som klarar av att dricka på ett normalt sätt om personen i fråga är alkoholberoende. Det vet du, jag och alla andra som någon gång ägnat alkoholfrågor minsta lilla tanke.

  Vad jag avsåg med min kommentar var scenariot där en alkoholberoende bestämmer sig för att vara nykter under en längre tidsperiod men samtidigt inte har för avsikt att förbli nykter längre tid än vad "plikten kräver". Detta handlar kanske om 20 år, men avsikten är inte att förbli nykter men väl leva nykter under den tidsperioden.

  Det jag då avsåg var att dagens behandlingssystem knappt lämnar rum för denna typ av degenererande tänkande hos en person som befinner under en behandlingsfas (hela den nyktra tidsperioden). Om denna behandling består i ett bahandlingshem eller AA-möten i personlig regi är tämligen irrelevant då det är samma personer vi är i kontakt med. Det passar illa när en medlem i församlingen ropar halleluja och samtidigt säger att han inte kommer att göra det för evigt utan bara för ett tag.

  Vår alkoholvård går ut på att bli och förbli nykter. Visst, det finns ingen som kommer att slänga ut dig från ett AA-möte bara för att du säger att du inte har för avsikt att förbli nykter men samtidigt lär du inte vinna någon popularitetstävling heller. Personer som kämpar med att hålla sig nyktra och helst vill förbli det vill inte heller sitta och lyssna på Allan och hans planer på att supa ihjäl sig någon gång i framtiden.

  Allan behåller sin dröm om alkoholen vid liv samtidigt som resten av de sjuka i församlingen måste överge sin dröm. Svårhanterat läge för vårdchefen skulle man kunna säga men det jag från början avsåg med min förra kommentar var att det borde finnas utrymme för denna patientgrupp också.

  Hoppas jag var lite klarare denna gång.


  Kommentar till Nemo's ordbajsande
  Meningen "Att alla som är beroende av alkohol mer eller mindre har en spikrak och lätt förutsägbar framtid inom sin sjukdom råder det väl inga större tvivel om i min värld" blev plötsligt till "Att alla som är beroende av alkohol mer eller mindre" i ditt inlägg.

  Att du sedan skriver att jag anser att man kan vara alkoholist och samtidigt dricka måttligt är direkt kränkande eftersom du medvetet har förvrängt det jag skrev från början.

  Vill du hålla en öppen dialog på din blogg i framtiden bör du nog akta dig för att plocka saker ur sitt rätta sammanhang och sedan citera med en egen tolkning som du vet är fel, bara för att passa ditt egna syfte.

  eder m·x

  SvaraRadera
 6. Eftersom Nemo har valt att svara mig privat istället för att nyttja sin blogg får mina kommentarer härmed anses vara förbrukade och mina ord återtagna från offentlighetens ljus.

  eder m·x

  SvaraRadera

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine