torsdag, maj 02, 2013

Mer om att samtala om motivation

#blogg100 p 99

Bill Miller, med skägget, fann ut att de terapeuter som arbetade med alkoholister och samtidigt hade en stor dos empati och bejakade autonomin hos de som behandlades hade större framgång i tillfrisknandet än de som arbetade mer konfrontativt.

Här förklarar han kort vad metoden går ut på

Här nedan - ett exempel på hur det kan gå till i praktiken- väl värt att studera. Notera att "läkaren" i rollspelet INTE ger råd, rättar och korrigerar. Notera också vad som händer med "killen" under de tio minuter samtalet varar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eehhhummm... This is my theory...and it's mine